Yleiset uutiset

3.5.2017 8.01

Nolla tapaturmaa ei ole utopiaa – työturvallisuuttaan parantaneet yritykset saivat tunnustusta

Nolla tapaturmaa -foorumi on myöntänyt työturvallisuuden tasoluokitukset 61 jäsentyöpaikalleen, joissa on panostettu työturvallisuuden jatkuvaan parantamiseen. Työpaikoista 27 pääsi nollaan tapaturmaan viime vuonna.

Nolla-ajattelu on tahtotila, joka edellyttää aitoa sitoutumista ja käytännön tekoja työn arjessa. Se on välittämistä ja aitoa yhteistyötä. Näin toimien tuloksia tulee vääjäämättä, kuten toteutuneet huippusuoritukset jälleen kerran osoittavat, toteaa Nolla tapaturmaa –foorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, turvallisuuspäällikkö Jari Haijanen Sappi Finland I Oy:stä.

Nolla tapaturmaa -foorumi myöntää vuosittain tasoluokituksia jäsentyöpaikoilleen, jotka ovat menestyksekkäästi edistäneet työpaikkansa työturvallisuutta. Tasoluokitusta myönnettäessä tarkastellaan mm. työpaikan työtapaturmataajuutta ja tapaturmien vakavuutta. Lisäksi edellytetään, että työtapaturmien tutkinta ja vaaratilanteiden ilmoitusmenettely ovat kunnossa.

Suomessa tapahtuu vuosittain yli 100 000 työtapaturmaa, joista jopa 20 johtaa kuolemaan. Suuri osa näistä olisi vältettävissä, jos turvallisuudesta välitettäisiin ja siihen kiinnitettäisiin riittävästi huomiota.

Lue lisää Työterveyslaitoksen sivuilta mitkä työpaikat saivat työturvallisuuden tasoluokituksen.


Palaa otsikoihin