Yleiset uutiset

30.1.2017 7.55

Osatyökykyisille tie työelämään

Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeen tavoitteena on, että osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille.

Työikäisistä suomalaisista noin 1,9 miljoonalla, eli yli puolella työikäisistä, on jokin pitkäaikaissairaus tai vamma. Heistä 600 000 arvioi, että tämä sairaus tai vamma vaikuttaa heidän työhönsä tai työmahdollisuuksiinsa. Osatyökykyisillä on myös muita suurempi riski jäädä työttömäksi. Vamma tai pitkäaikaissairaus estää liian usein työhön paluun tai kokonaan työelämään pääsyn. Osatyökykyisille tie työelämään -kärkihankkeessa etsitään ratkaisuja muun muassa näihin ongelmiin.

Kun osatyökykyiset ihmiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille, osatyökykyisten yhdenvertaisuus lisääntyy ja heidän elämänlaatunsa paranee. Kaiken olemassa olevan työpanoksen hyödyntäminen vähentää myös valtion kustannuksia.

Lue lisää  Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) hankkeen tavoittelemista muuoksista ja katso video

Tarvitsemme muutoksen, jolla varmistetaan osatyökykyisten mahdollisuus työhön ja pidetään osaajat työmarkkinoilla. Hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihanke etsii ratkaisuja tämän muutoksen toteuttamiseen.

Lähde: STM:n verkkosivut


Palaa otsikoihin