Yleiset uutiset

19.1.2018 16.11

”Vaikka koko maailmaa ei voida pelastaa kello viiteen mennessä, me saamme kuitenkin pientä muutosta aikaan” – Järjestötyössä arvot ovat arjessa mukana

Vuoden ensimmäisessä Työelämä 2020 -verkostotapaamisessa kuultiin kannustavia esimerkkejä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja arvotyöstä järjestöissä ja mietittiin mitä annettavaa kolmannella sektorilla on työelämän kehittämiseksi.

Työelämä 2020 -hankkeen johtaja Margita Klemetin avaussanojen jälkeen tilaisuuden järjestäjänä toimineen SOSTE ry:n erityisasiantuntija Vesa Salmi alusti aamuseminaarin teemaa, työn murrosta ja sen näkymistä erityisesti kolmannella sektorilla. Kun työ ei ole enää valvottavissa, ihmisen sisäinen motivaatio, työn arvot ja sen merkityksellisyys tulevat korostumaan entisestään, Salmi pohtii.

Pro-tukipisteen toiminnanjohtaja Jaana Kauppisen mukaan arvot tulevat heidän organisaatiossaan keskivertojärjestöä paremmin esiin: hän kuvailee Pro-tukipistettä ”sote- ja ihmisoikeusjärjestön hybridiksi”, sillä seksityössä mukana oleville ja ihmiskaupan uhreille tarjottavien sosiaali- ja terveyspalvelujen ja yhteisöllisen toiminnan lisäksi järjestö tekee myös edunvalvonta- ja vaikuttamistyötä.

Kauppisen sanoin Pro-tukipisteeseen hakeutuu töihin tyypillisesti missiohakuisia ihmisiä, millä on myös kääntöpuolensa. Kolmella paikkakunnalla toimivan, 20 henkilöä työllistävän järjestön henkilökunta on työhön sitoutunutta ja vaihtuvuus pientä, mutta henkisesti raskaassa työssä jaksaminen on helposti vaakalaudalla. Tarve organisaation arvojen tarkistamiselle syntyi, kun työtekijöiden kanssa käydyissä keskusteluissa puhe kohtuuttomuudesta nousi toistuvasti esille.

– Kun vahvat arvot kyseenalaistetaan, siitä tulee kuormittavuustekijä, Kauppinen tiivistää.

Arvot työssä tuovat mielenrauhaa

Uusien arvojen muotoilemiseksi Pro-tukipisteessä toteutettiin kaksivuotinen työhyvinvointiprojekti Työsuojelurahaston tuella vuosina 2013–2015. Henkilökunnan kesken käytyjen keskustelujen pohjalta työstettiin arvoavaruuksia, joista lopulta päädyttiin poimimaan kolme koko työyhteisön hyväksymää arvoa, jotka ovat läpinäkyvyys, osallisuus ja yhdenvertaisuus.

– Yhteisten arvojen konkretisointi toi hieman rauhaa, kun havaittiin, että näiden arvojen avulla me voimme tehdä ihan hyvää työtä. Vaikka koko maailmaa ei voida pelastaa kello viiteen mennessä, me saamme kuitenkin pientä muutosta aikaan, Kauppinen kertoo.

Arvojen toteuttaminen ei Kauppisen mukaan ole yksin organisaation vaan myös sen jokaisen jäsenen vastuulla. Jokaisen yksittäisenkin päätöksen kohdalla voidaan keskustella yhdessä siitä, toteuttaako se organisaation arvoja vai ei.

Jaana Kauppinen
Pro-tukipisteen Jaana Kauppinen kertoo, miten arvot otetaan osaksi organisaation arkea.

Myös vanhempainyhdistysten keskusjärjestönä toimivassa Suomen Vanhempainliitossa organisaation arvot on tuotu kiinteäksi osaksi arkea. Toiminnanjohtaja Ulla Siimes kehaisee liiton olevan perheystävällisyydessä Suomen huippuluokkaa, mikä ilmenee parhaiten kymmenenä perheystävällisenä käytänteenä, joihin kuuluvat esimerkiksi vapaa etätyömahdollisuus, lapsen tai nuoren puheluun vastaaminen kaikissa tilanteissa sekä neljän viikon palkallinen kesäloma myös kesken lomanmääräytymisvuoden aloittaville uusille työntekijöille.

Siimeksen mukaan joustaminen erilaissa elämäntilanteissa maksaa itsensä lopulta takaisin, sillä myös työntekijät ovat valmiita joustamaan. Henkilöstön vaihtuvuus on pientä, joten esimerkiksi uusien työntekijöiden kesälomista ei ole toistaiseksi koitunut suuria lisäkustannuksia. Toisaalta pieneltäkin vaikuttavalla asialla, esimerkiksi lapseen puheluun vastaamisella kesken kokouksen, voi olla suuri vaikutus vanhemman mielenrauhalle, Siimes muistuttaa.

Tilaisuuden lopuksi Vesa Salmi haastoi esityksellään yleisön miettimään, mitä annettavaa järjestöillä ja yhdistyksillä voisi olla työelämän kehittämiseen työn ja vapaa-ajan rajojen hälvetessä. Kolmannen sektorin vahvuuksiksi tunnistettiin muun muassa kokemustiedon ja ammatillisen osaamisen yhdistäminen ja vapaaehtoistyön rooli väylänä työelämään. Tulevaisuudessa myös vapaaehtoistyön tarjoama merkityksellisyyden kokemus tulee korostumaan entisestään, jos palkkatyötä ei ole tarjolla kaikille.

Järjestökentän haasteena taas nähtiin teknologinen kehitys: mitä käy arvoille ja "ihmiseltä ihmiselle" -ajattelulle, jos väliin tuleekin robotti?

Kiitos kaikille osallistujille! Seuraava verkostotapaaminen järjestetään 7.2.2018 klo 8.30-11. Lue lisää ja ilmoittaudu täällä!


Teksti ja kuva: Iina Vilén


Palaa otsikoihin