Yleiset uutiset

13.9.2017 10.55

Verkostotapaaminen: Parempi työelämä nyt ja tulevaisuudessa

”Kun haluaa olla paras, kannattaa nähdä kehittämiskohteita kaikkialla.” Torstaina 31.8. oli aika toivottaa tervetulleeksi hankkeen uusi kumppani Brossa, kun yritys järjesti verkostotapaamisen muille toimijoille TEM:n auditoriossa.

Brossa on työorganisaatioiden kehittämiseen erikoistunut yritys, joka tarjoaa esimiehille ja henkilöstölle käytännön apua päivittäisen työn ja sen johtamisen kehittämiseen. Paremman työelämän saavuttamiseen sillä on oma merkityksensä, sillä tänä päivänä yritysten toiminta on yhä enemmän tietointensiivistä palveluliiketoimintaa, ja menestys syntyy ihmisten työssä. Organisaatioiden päivittäistä toimintaa kehittämällä niihin saadaan kasvua ja menestystä, ja tässä Brossa on apuna. Yrityksen slogan ”rohkeus tekee meistä rajattomia” ohjaa heitä omassa toiminnassaan. Kaikki hyvä, mitä Brossa tekee, auttaa myös Työelämä 2020 -hanketta lähemmäs tavoitetta saavuttaa Euroopan paras työelämä vuonna 2020.

20170831_091439_001
Brossan Kati innosti puheenvuoronsa aluksi toimijat antamaan aplodit verkoston mahtavalle työlle.
Verkostotapaamisessa kuulimme Brossan perustajan Kati Raution esityksen otsikolla ”Päivittäisen työn ja sen johtamisen kestävä kehitys ja menestyvän työorganisaation rakentaminen”. Päätimme yhdessä Katin kanssa nostaa tilaisuudesta esiin muutaman keskeisen pointin, joiden myötä myös muut saavat pienen katsauksen esityksen antiin.

1.    Työelämä muuttuu – miten muuttaa työelämän kehittämistä?

Toimintaympäristön muutos ja tietotyön lisääntyminen haastavat työorganisaatioita ja niissä työskenteleviä ihmisiä uudistusten ja muutosten keskellä. Uudistuvassa työelämässä vanha tapa ei riitä, vaan tarvitaan uudenlaista ajattelua ja osaamista, jonka avulla päivittäistä työtä ja sen johtamista kehitetään siten, että työ on mielekästä ja sujuvaa sekä vastaa liiketoiminnan tarpeisiin muuttuvassa toimintaympäristössä.

2.    Oikotie ei vie onnistumiseen, miksi?

Tietotyö on ihmisten ajatteluun ja vuorovaikutukseen perustuvaa työtä, jonka tavoitteena on toisten ongelmien ratkaiseminen ja tarpeisiin vastaaminen. Työtä tehdään monitahoisissa, hajautetuissa ja verkostomaisissa tiimeissä yhteistyössä muiden kanssa.

Nykypäivänä uudistukset ja muutokset epäonnistuvat, koska niiden toteuttamisessa ei riittävästi huomioida ihmisten tarpeita arjen työn tekemiseen. Työn ulkopuoliset ja yksilökeskeiset toimenpiteet ilmiongelmiin eivät riitä, koska työorganisaatiossa ongelmat johtuvat usein työstä ja niiden juuret ovat pintaa syvemmällä arjen työn prosesseissa ryhmätasolla.

3.    Arjen työtä kehittämällä uudelle tasolle

Menestyvissä työorganisaatioissa toimintaa kehitetään jatkuvasti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä esimiehen, henkilöstön ja tarvittavien sidosryhmien kanssa.

Palveluliiketoiminnassa menestys syntyy ihmisten työssä, minkä vuoksi oleellista on kehittää arjen työn tekemistä ja tiimiä, jossa työtä tehdään. Kehittämisessä keskitytään työn ytimeen ja arvoketjun kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, jonka avulla luodaan osapuolille yhteinen ymmärrys toiminnasta kokonaisuutena monitahoisessa ja hajautetussa toimintaympäristössä.

Menestyvä työorganisaatio syntyy menestyvistä tiimeistä, jotka vaativat toimiakseen menestyvän tiimin perusteet. Mitä tarvitaan, jotta tiimin yhteistyö toimii ja tavoitteet saavutetaan tehokkaasti ja korkeatasoisesti? 

Menestyvissä työorganisaatioissa työntekijöille luodaan edellytykset ja olosuhteet arjen työssä onnistumiseen. Miten autetaan työntekijöitä arjen työssä, jotta työ sujuu helpommin ja paremmin? Miten ratkotaan arjen työn ongelmia? Miten uudistetaan ihmisten päivittäistä toimintaa muutostilanteissa?

Arjen työn ja sen johtamisen kehittämisellä eli job designilla parannetaan työn tuottavuutta, tuloksellisuutta ja henkilöstön hyvinvointia. Sillä on myös positiivinen vaikutus asiakastyytyväisyyteen, työtyytyväisyyteen ja liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamiseen organisaatiossa.

Lisää vilkasta toimintaa kasvavaan verkostoon

Esitys herätti runsasta keskustelua, jota olisi varmasti jatkunut vaikka koko päiväksi. Yksi Työelämä 2020 -verkoston mahtavista puolista onkin tiedon ja kokemuksien jakaminen verkostossa ja toiminnan tuominen esiin. Mukana on jo lähes 80 toimijaa, mikä tekee toimintakentästä erittäin laajan ja antaa mahdollisuuksia hyvälle yhteistyölle.  

20170831_110231
Brossan Kati Rautio ja Niko Leppänen yhdessä hankejohtaja Margita Klemetin kanssa.
ps. Brossan terveiset osallistujille:

Suuri kiitos kaikille osallistujille innostavasta aamupäivästä ja loistavasta keskustelusta paremman työelämän edistämiseksi.

Rohkeus, intohimo, edelläkävijyys! Parempi työelämä tehdään yhdessä!

t. Kati ja Niko, Brossa Oy

 

Palaa otsikoihin