Yleiset uutiset

28.1.2019 11.00

Viimeisessä Work Up! -seminaarissa pureuduttiin pienyrittäjien haasteisiin

Työelämä 2020 -hankkeen, Työterveyslaitoksen ja Business Finlandin yhdessä toteuttama seminaarisarja Work Up! sai päätöksen tiistaina 22.1., kun sarjan viimeinen tilaisuus pidettiin teemalla ”Pienyrittäjyys ja yhteisöt”.

Tilaisuuden avasi Britannian pienyritysyhdistyksen (FSB) puheenjohtaja Mike Cherry, joka on kotimaassaan vaikutusvaltainen yrittäjien puhemies maan hallituksen ja päättäjien suuntaan. Cherryn jälkeen oli vuorossa paneelikeskustelu, jossa aihetta tarkasteltiin erityisesti suomalaisen työelämän näkökulmasta. Yrittäjät saivat keskustelusta myös konkreettisia vinkkejä työssään onnistumiseen ja verkostojen rakentamiseen.

Mike Cherry toi näkökulmia Briteistä

CherryTyöelämä 2020 -hankkeen kutsumana ensimmäistä kertaa Suomessa vieraillut Mike Cherry kertoi ehtineensä tutustua suomalaisten yrittäjien toimintaympäristöön organisaatiovierailujen kautta. Cherryn ohjelmassa olivat vierailut muun muassa Suomen Yrittäjissä, Kauppakamarissa, Business Finlandissa, Perheyritysten liittossa ja EK:ssa. Cherry uskoi Suomen ja Britannian välisten kauppasuhteiden ja yhteistyön jatkuvan epävarmasta tilanteesta huolimatta, viitaten Brexitiin ja kotimaansa politiikkaan.

Cherry toi puheessaan esiin haasteita, joita Britannian 4.8 miljoonaa pienyrittäjää kohtaavat, ja miten niihin on FSB:n johdolla vastattu. Yleisimpiä näistä ovat globalisaation ja digitalisaation tuomat haasteet, rahoituksen saaminen, työntekijöiden palkkaaminen, sääntelytaakka sekä muuttuvat markkinat. FSB on kampanjoinut muun muassa naisyrittäjyyden, vaikeasti työllistettävien työllistymisen sekä mielenterveydestä avoimesti puhumisen puolesta.

Myös puutteet osaamisessa vaikeuttavat brittiyrittäjien toimintaa. Taitoja tarvittaisiin paitsi rekrytointiin ja kumppanuussuhteiden luomiseen, myös digiosaamiseen.

– Neljännes pienyrittäjistä uskoo, ettei heillä ole riittävää digitaalista perusosaamista. Tähän ratkaisuna voisivat olla kouluttautumisen verovähennykset, Cherry esitti.

Yrittäjä tarvitsee rohkeutta

Paneelissa keskustelijoina olivat kulttuuripolitiikan professori Miikka Pyykkönen Jyväskylän yliopistosta, Breaks Finlandin toimitusjohtaja Jaana Komscha-Härkönen, toimialapäällikkö Mika Hämeenniemi Suomen Yrittäjistä sekä Solutions Director Ulla-Maija Uusitalo Aalto University Executive Educationista. Juontaja Erik Bäckmanin johdolla käytiin läpi muun muassa pienyrittäjän tehokkaimpia tapoja varmistaa onnistuminen työssään, yhteistyön mahdollisuuksia sekä työelämää parantavia tekijöitä.

Yhtä mieltä oltiin siitä, että yrittäjä ei pärjää yksin, vaan tarvitsee tukea paitsi lähipiiriltään, myös yrittäjäkollegoilta ja yhteiskunnalta. Mika Hämeenniemen mukaan yksinyrittäjille tärkeitä tukikanavia ovat erilaiset Facebook-ryhmät, ja mentoritoiminnastakin on hyviä tuloksia. Yhteistyö yrittäjien kesken koettiin pelkästään positiiviseksi asiaksi. Hedelmällisen alustan yhteistyölle ja uusille ideoille luovat esimerkiksi yhteisölliset työtilat, jotka yleistyvätkin kovaa vauhtia.

– Kehotan yrittäjiä luottamaan rohkeasti intuitioonsa. Parhaat menestystarinat ovat todennäköisesti syntyneet tapaamisista, joissa ei ole ollut agendaa, itsekin yrittäjäksi heittäytynyt Jaana Komscha-Härkönen kannusti.

Panelistit

Ulla-Maija Uusitalon mukaan pieni yritys voi olla tasavertainen suuren yrityksen kanssa tietyssä ekosysteemissä. Yrityksen on vain varmistettava oma näkyvyytensä ja jätettävä digitaalinen jalanjälki.

– Oma arvonluonti osana suurempaa kokonaisuutta on hyvä pitää mielessä. Asiakkailtaankin voi kysyä, miten onnistuu tavoitteissaan, Uusitalo vinkkasi.

Yhdeksi tärkeäksi teemaksi nousi työntekemisen ja yrittämisen välisen vastakkainasettelun lopettaminen.

– Yhä useampi työntekijä on samanaikaisesti yrittäjä. Toisaalta yrittäjä voi myös palata työntekijäksi. Nämä menevät nykyaikana limittäin, panelistit painottivat ja toivoivat avarakatseisuutta myös toimiala-ajatteluun.

Suomessa ja Britanniassa samat keskustelunaiheet

Tulkattuna tilaisuutta kuunnellut Cherry oli hämmentynyt siitä, kuinka samanlaisia keskusteluja Suomessa ja Briteissä käydään yrittämiseen liittyen. Esimerkiksi ”yhden luukun periaate”, eli palvelu, josta yrittäjä saisi kaiken tarvitsemansa avun ja tuen, on puhuttanut molemmissa maissa vuosien ajan.

– Meillä Britanniassa puhutaan ”one-stop shopista”, mutta kuten tässäkin tilaisuudessa on todettu, sellainen on hyvin vaikea toteuttaa.

Myös vertaisilta oppiminen, tukiverkon tärkeys, vaihtoehtoiset rahoitusmuodot ja yrittäjän arvonluonti olivat Cherryn poimintoja maiden yhteisistä tärkeäksi koetuista teemoista.

Yrittäjyyden edistäminen työ- ja elinkeinoministeriön agendalla

Tilaisuuden lopuksi kuultiin työ- ja elinkeinoministeriön puheenvuoro. Teollisuusneuvos Eeva Vahteran mukaan yrityksen perustamisvaiheessa tukea ja apua on hyvin tarjolla, mutta tilanne muuttuu, kun yrittämistä on takana muutama vuosi.

– Tähän olemme nyt kasvupalvelu-uudistuksen valmistelussa paneutuneet ja tartumme toimeen tilanteen parantamiseksi, Vahtera totesi.

– Ehkä voisimme myös ottaa mallia Ruotsista, jossa suuret yritykset toimivat vetureina enemmän kuin meillä. Julkinen sektori voisi myös tarjota pienille yrityksille lisää mahdollisuuksia päästä yhteistyöhön suurten yritysten kanssa esimerkiksi hankkeiden kautta.

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa osoitteessa: http://www.mediaserver.fi/live/tyoelama2020

Work Up! -sarja nyt yksissä kansissa

Tilaisuudessa julkaistiin myös seminaarisarjasta koostettu artikkelikokoelma. Julkaisu on luettavissa verkossa osoitteessa: https://ejulkaisu.grano.fi/grano/workup

Pdf-version voit ladata sivuiltamme.


Palaa otsikoihin