Yleiset uutiset

27.1.2017 11.14

Vivahteita kehittämistyön tunnelmista

Metanoia Instituutin, Nuorten Ystävät ry:n ja Työelämä 2020 -hankkeen yhteinen työelämän kehittäjille suunnattu Listening Post Oulu 2017 -seminaari pidettiin maanantaina 23. tammikuuta. Seminaarin tavoitteena oli kuulla kanssaihmisten kokemuksia työelämän kehittämisestä ja jakaa omia ajatuksia ja havaintoja.

Keskustelua ja kokemusten jakamista virittivät kysymykset: missä nyt mennään ja mitä meille kuuluu vuoden 2017 alkaessa? Vapaa puhe ja kuuntelun rauhallinen tahti tuotti hetkellisen pysähtymisen merkityksellisten asioiden äärelle. Muiden kuuntelu ja samanaikaisesti sen huomaaminen mitä omassa mielessä virittyy kuuntelun tuloksena oli yllättävää. Mieleen nousi entisiä aikoja ja toimintatapoja, muistoja nuoruuden kapinallisuudesta ja kehittymisen huolettomuudesta. Puhuttiin myös siitä, miten kehittäjän omat taustat vaikuttavat toimintaan ja päätöksiin. Keskustelussa oli paljon kysymyksiä ja ihmettelyä myös siitä, miten itse joutuu usein mukaan osalliseksi toteuttamaan sellaista, mihin ei oikein usko. Kuitenkin löytää itsensä muiden joukosta ja ihmettelee jälkikäteen.

Seminaarissa jaettiin myös kokemuksia Oulun keskustan identiteettimuutoksesta, valtavasta uudelleenorganisoitumisesta, Stockmannin lähdöstä, uudesta kaupunki-olohuoneista jne. Myös organisaatioiden kehittämistyön ainaisesta kiireestä ja valtavasta tietomäärästä, kehityssuuntien ennustamattomuudesta ja hallinnan tunteen tarpeesta puhuttiin.

Syntyi paljon kysymyksiä: Mikä on hyvää tulevaisuudessa? Voimmeko tietää sitä nyt? Mihin suuntaan työelämän pitäisi kehittyä? Kuka on ruorissa? Pitäisikö nuoria ottaa enemmän mukaan kehittämään työelämää? Keskusteluun tuli myös henkilökohtaisia kokemuksia iästä, kaiken tietämisen mahdottomuudesta, myös vinkkejä hyvistä toimintatavoista, erilaisiin verkostoihin kulumisen imusta puhuttiin ja tarpeesta saada yhteisön hyväksyntää. Jaettiin hyviä vinkkejä siitä, miten toimia, mikä minulle on ominaista, miten rakennan omaa todellisuutta päivästä päivään. 

Vaikka seminaari pidettiin työpäivän jälkeen, oli keskustelu intensiivistä ja palkitsevaa. Tilaisuuteen osallistui 15 henkilöä. Lopussa ilmaistiin tyytyväisyyttä ja jatkon tarvetta. Keskustelutilaisuuden extrana oli mukana taiteilija-graafikko Laura Ojala, joka kuvitti keskustelua. Alla yksi neljästä kuvasta, jotka hän piirsi, kun kuunteli osallistujien keskustelua.

listening post Oulu 2017


Marianne Tensing, kehitysjohtaja, Metanoia InstituuttiPalaa otsikoihin