Yleiset uutiset

3.5.2018 15.24

Workathlon24Kuopio: Sparraus kirkastaa unelmia

Kiinnostavia ja kauaskantoisia näköaloja avautui sekä pohjoissavolaisiin maisemiin että työelämään unelmiin ja haasteisiin, kun Workathlon24 Kuopio -ratkaisuklinikka kutsui Puijon huipulle yritysten ja työelämän kehittämisen edustajia huhtikuussa. Tapahtuman järjesti Pohjois-Savon Työelämä 2020 -alueverkosto yhteistyössä Työelämä 2020 -hankkeen, Team Finlandin ja Business Finlandin kanssa.

Kari Virranta Pohjois-Savon ELY-keskuksesta korosti avauspuheenvuorossaan luottamuksen keskeistä, kantavaa roolia työelämässä. Hän toi esiin myös huolensa sairauspoissaoloihin liittyvien menojen kasvusta sekä valtakunnallisesti että erityisesti Pohjois-Savon osalta. 
– Kyse on aina myös tuottavuudesta. Sillä kannustimella saisimme myös yritykset mukaan – yrityslähtöisiä hankkeita tarvitaan, jotta saadaan tuloksia niin työelämän laadun, hyvinvoinnin kuin poissaolojenkin näkökulmasta, summasi ylijohtaja Virranta.

Sisäisesti motivoitunut oppija menestyy

Mielenkiintoisia näkökulmia työelämän muutokseen avasi myös akateemisena tutkijana ihmismielen toimintaan perehtynyt Lauri Järvilehto. Hän tarjoili kaksi tapaa reagoida muutokseen. 
– Jos et tiedä, missä haluat kasvaa ja kehittyä, kannattaa olla reaktiivinen. Ota askel taaksepäin, hae virikkeitä, tutustu uusiin asioihin ja omaksu oppiminen osaksi elämää. Kun sitten löydät oman juttusi, niin ole proaktiivinen. Paina kaasua ja ryhdy toteuttamaan, neuvoi filosofian tohtori Järvilehto.

Luottamussuhteen kaksisuuntaisuutta Järvilehto kuvasi toteamalla, että johtajan täytyy ensin antaa luottamus työntekijöille ja sitten ansaita heidän luottamuksensa omalla tekemisellään.
– Päätöksenteon painopiste pitäisi siirtää kentälle, sinne missä työtä tehdään, riippumatta siitä, minkälaisesta työstä kyse. 

Ulkoisen motivoinnin sijaan Järvilehto kannusti ruokkimaan psykologisia vapauden, virtauksen ja vastuun perustarpeita. Niiden kautta sytytetään sisäinen motivaatio.
– Työperäinen stressi ratkeaisi, kun ymmärrettäisiin, ettei kaikkien tarvitse koko ajan osata kaikkea. Jos ei osaa, niin voi kysyä ja opetella. Oppiminen on kaiken avain.

Kasvukipuja ja muita yritysten haasteita

Omat haasteensa työelämän asiantuntijoiden hämmennettäväksi toivat kuopiolaiset 3D Talo Finland Oy, FinVector Oy, Medikro Oy, Servicepoint Oy, Medfiles Oy ja NewIcon Oy sekä leppävirtalainen Oplatek Group Oy. Heitä Workathlon-työskentelyn syövereihin johdattelivat Rapid Action Group Oy:n Mika Pirttivaara ja Ari Huczkowski.
– Hämmentyminen on sallittua. Se lisää luovuutta, rohkaisi Pirttivaara työn alkajaisiksi.

Kuopiolaiset lääkealan palveluyhtiöt Servicepoint, Medfiles ja NewIcon ovat aloittamassa yhteistyötä lääkkeiden tuotanto- ja toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi. Nyt haasteena on tunnistaa yrityksissä oleva osaaminen ja kytkeä se yhteiseen tekemiseen sekä luottamuksen rakentaminen tuloksekkaan yhteistyön varmistamiseksi. Kolmen firman välistä yhteistyötä ei ollut sparrattu aiemmin ulkopuolisten tahojen toimesta, ja paikalle saapunut Servicepointin Iiro Jantunen odotti kuulevansa asioita, joita itselle ei välttämättä tulisi mieleen.
– Kyllä täältä tuli kotiläksyjä tehtäväksi. Firmamme ovat keskenään erilaisia, ja prosessien läpinäkyvyys auttaisi meitä ymmärtämään toisiamme paremmin, tiivisti Jantunen ajatuksiaan kaksipäiväisen työskentelyn jälkeen.

4_Workathlon_Kuopio_JuliaHannula

Askelmerkit kohti onnistunutta brändäystä


3D Talo Finland tuottaa ohjelmistoja ja palveluita virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden valjastamiseksi hyötykäyttöön. Yritys tarjoaa myös erilaisten ympäristöjen laserkeilausta, fotogrammetriaa ja 360-kuvausta. Workathlonista haettiin eväitä yrityksen Design Space -ohjelmiston kansainväliseen skaalaamiseen ja kaupallistamiseen siten, että asiakkaat löytäisivät sen laajasti ja ostaminen olisi helppoa. Hiljattain aloittanut uusi toimitusjohtaja Tatu Säisä toivoi työskentelyn haastavan omaa ajatteluaan.
– Ohjelmisto on kehitteillä ja ensimmäiset asiakkaat käyttävät sitä jo kuukausilaskutukseen perustuen. Ajatusten möyhentäminen tässä vaiheessa oli erittäin tervetullutta. Selkeä seuraava askel on viestintä- ja markkinointisuunnitelman laatiminen, jotta saamme luotua mieleenpainuvan brändin, summasi Säisä tunnelmiaan.

Kansainvälisiä osaajia Kuopioon


FinVectorin toimialana on geeni- ja soluterapeuttisten lääkkeiden ja hoitomuotojen tutkimus, kehittäminen ja tuotanto. Voimakasta kasvun aikaa elävän yrityksen haasteena on saada rekrytoitua Kuopioon enemmän kansainvälisiä asiantuntijoita. HR-johtaja Johanna Pirinen yllättyi positiivisesti ratkaisuklinikan hyödyllisyydestä, mutta harmitteli samalla sitä, ettei paikalla ollut Kuopion kaupungin edustajaa.
– Tulimme siihen tulokseen, että voisi olla hyvä idea virittää yhteistyötä kaupungin ja muiden yritysten kanssa, jotta alueen houkuttelevuutta voisi tehdä näkyväksi suomalaisille ja kansainvälisille osaajille. Toki meillä on paljon tekemistä myös sisäisesti omissa toimintatavoissa ja prosesseissa, jotta voimme siirtyä kokeilevasta, kehittävästä toiminnasta kaupalliseen toimintaan, pohti Pirinen.

Kohti itseohjautuvuutta


Medikro valmistaa spirometreja keuhkosairauksien diagnosointiin ja seurantaan, ja panostaa voimakkaasti monialaiseen tuotekehitykseen ja vientiin. Toimitusjohtaja Tuukka Eloranta kertoi kansainvälisen, kasvua hakevan teknologiayhtiön toiminnassa olevan paljonkin kehittämiskohteita, ja suhtautui toiveikkaasti Workathlonin tuottamiin löydöksiin. Erityisesti hän toivoi ideoita tiimien itseohjautuvuuden kehittämiseen.  
– Hyvää keskustelua ja kysymyksiä oli paljon, ja meidän haastettamme lähestyttiin eri suunnista. Saimme hyviä ideoita muutosprosessimme tueksi ja tästä voimme jatkaa talon sisällä, mietti Eloranta.

Tiimien itseohjautuvuuden Eloranta jakoi työskentelyn päätteeksi kolmelle tasolle.
– Yksilötasolla pitää varmistaa toimenkuvien ja osaamisen vastaavuus, tiimitasolla vastuurakenne ja tiimin sisäisen osaaminen, ja yritystasolla kulttuuri, jossa prosessit ovat kunnossa ja tekemistä pystytään resursoimaan. Ihan lähtökuopissa emme ole näistä missään, mutta kehitettävää riittää kaikilla kolmella tasolla.

Laput sivuun silmiltä

Oplatek tarjoaa ratkaisuja optiikan suunnittelun ja valmistuksen haasteisiin. Yrityksen asiakkaita ovat lähinnä optisten mitta- ja erikoislaitteiden sekä -valaisimien valmistajat. Uuden strategian myötä Oplatek tavoittelee 2020-luvulla liikevaihdon tuplaamista. Sen toteutumiseksi tarvitaan kansainvälisen liiketoimintaosaamisen vahvistamista ja ratkaisumyyntiosaamisen tason ja määrän kasvattamista.
– Täällä käydyt keskustelut saivat huomaamaan, että meillä on ollut tietynlaiset laput silmillä. Olemme ajatelleet, että hankitaan vain koneita lisää, niin tuottavuus kasvaa ja liikevaihto tuplaantuu. Ehkä se ei olekaan niin, pohti myyntijohtaja Juha Kauppinen sparrauksen jälkeen.

Monipuolinen joukko asiantuntijoita bisnesorientoituneesta muutosjohtamiseen ja työsuojeluun avasivat silmiä erityisesti henkilöstön suuntaan.
– Antoivat meille kaksi kirjainta: H ja R. Meillä keskiössä ovat olleet myynti, markkinointi, tuotanto ja tuotekehitys. Tarvitsemme henkilöstöjohtajan, joka johtaa tärkeintä voimavaraamme, henkilöstöä bisneksen kautta, tiivisti Kauppinen.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula

7_Workathlon_Kuopio_JuliaHannula
FinVectorin HR-johtaja Johanna Pirinen


Palaa otsikoihin