Nyheter

22.05.2018 Undersökning: Finländska chefer känner processerna, men kan inte inspirera

Den första omfattande nätverksundersökningen av finländskt ledarskap har genomförts i Finland. Enligt undersökningen har finländska chefer unik sakkunskap och stor tillit till processer, de är inte uppblåsta och framhäver inte hierarkin. I undersökningsresultaten framträder dock samtidigt finländska chefers oförmåga att inspirera sina underlydande.

Läs mer

 

27.04.2018 Työlinjalla Pekka Sauri: Ny poddserie om arbetslivet och det förändrade arbetet

Projektet Arbetsliv 2020, som samordnas av arbets- och näringsministeriet och föreningen Henki-löstöjohdon ryhmä – Henry ry, har startat en ny serie poddsändningar om arbetslivet och det förändrade arbetet. Programledare för poddserien är Pekka Sauri, som är arbetslivsprofessor vid Helsingfors universitet och som finländarna kommer ihåg från radioprogrammet Yölinja.

Läs mer

 

04.12.2017 Med kampanjen Ollaan ihmisiksi (Vänligt bemött) mot osakligt bemötande

Många av branschfolket inom handeln råkar varje dag ut för osakligt bemötande i sitt arbete. I dag den 4.12 inleds kampanjen Ollaan ihmisiksi som strävar efter att väcka konsumenterna till att fundera på sin egen roll när det gäller att främja välbefinnandet i arbetet för försäljare och andra som betjänar kunder.

Läs mer

 

19.06.2017 Mångkulturens fördelar borde utnyttjas bättre på arbetsplatserna

Bara en tredjedel av arbetsgivarna (32 %) och andra personer i yrkesaktiv ålder (31 %) bedömde att arbetsplatserna förstår att utnyttja kompetensen hos anställda från andra kulturer. Positivast bedömdes situationen av anställda inom den privata servicesektorn, medan industrisektorn fick negativare omdömen.

Läs mer

 

10.07.2017 Utredning: Nästan en fjärdedel av arbetstagarna upplever att de inte får utveckla sitt yrkeskunnande

Made by Finland-utredningen visar att 24 procent av de finländska arbetstagarna anser sig sakna tillräckliga möjligheter att utveckla sin kompetens, trots att detta betraktas som mycket viktigt. Av utredningen framgår också att unga arbetstagare är mer kritiska än äldre arbetstagare i bedömningen av hur bra arbetsplatserna är på att använda ny teknologi.

Läs mer