VISIO

Työelämä 2020 –hankkeen visiona on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Visio pohjautuu vuonna 2012 kolmikannassa laadittuun kansallisen työelämästrategiaan.

Vision saavuttaminen edellyttää, että työpaikoilla on kehittämistä tukeva kulttuuri, jossa tuotteet, palvelut ja toimintatavat luodaan yhteistyössä. Toiminta on vuorovaikutteista ja ennakoivaa, uutta teknologiaa hyödynnetään ja johtaminen on laadukasta. 

VERKOSTO

Työelämä 2020 -hanke on valtakunnallinen työelämätoimijoista koostuva verkosto, jota koordinoidaan työ- ja elinkeinoministeriössä. Verkosto kannustaa ja tukee työpaikkojen omiin lähtökohtiin perustuvaa kehittämistyötä tarjoamalla työelämään liittyvää tietoa, palveluita ja hyviä käytäntöjä.

Verkostossa toimii:

TOIMINTA

Työelämä 2020 –hankkeen toiminnan viitekehyksenä on työelämästrategia ja hallitusohjelman painottamat, työelämän uudistumistarvetta korostavat tulevaisuuden muutosnäkymät. Vuoden 2018 toimintaa ohjaavana teemana on Luottamuspääoma.