Hankesuunnitelma

Työelämä 2020 -hankkeen elinkaari on määritelty hankkeen vision mukaisesti vuoteen 2020. Tällä hetkellä on meneillään sen toinen toimintakausi, joka jatkuu Sipilän hallituskauden ajan vuosina 2016-2019. 
Ensimmäisenä toimintakautena vuosina 2013-2015 toiminnassa painotettiin toteutusrakenteen ja verkostoyhteistyön kehittämistä. 

Toisen, meneillään olevan, toimintakauden tehtävänä on vahvistaa ja tehostaa jo luotuja edellytyksiä ja rakenteita työpaikoilla tapahtuvan kehittämistyön tukemiseksi. Lisäksi tarkoitus on päivittää sisällöt ja keinot vastaamaan paremmin työn murroksen tuomiin haasteisiin. 

Hankesuunnitelman mukaisesti toisella kaudella korostetaan erityisesti työpaikkalähtöisyyttä ja tulevaisuutta. Toimintaympäristön haasteet muuttavat ajattelutapoja ja tekemisen kulttuuria työpaikoilla ja koko yhteiskunnassa kovaa vauhtia. Työvoiman väheneminen, uusien monimuotoisten työyhteisöjen muodostuminen ja työn tekemisen muutokset haastavat myös johtamista yhä vahvemmin.

Hankkeen päätavoitteet vuodelle 2019

  1. Nostaa luottamus ja yhteistyö voimavaraksi työelämän murroksessa.
  2. Vahvistaa olemassa olevia polkuja työpaikkalähtöisen kehittämisen edistämiseksi.
  3. Varmistaa hankkeessa syntyneiden tulosten ja kokemusten jatkohyödyntäminen.

hankepainotukset