Hankesuunnitelma

Hankkeen elinkaari on määritelty hankkeen vision mukaan eli vuoteen 2020. Hankkeen ensimmäiset vuodet 2013-2015 painottuivat toteutusrakenteen ja verkostoyhteistyön kehittämiseen. Jatkossa toiminta jalkautuu vahvemmin työpaikoille ja työpaikoilla tapahtuvan työelämän kehittämisen tukemiseen.

Hankkeen päämääränä on saada työpaikat kehittymän omista lähtökohdistaan strategian kaikilla painopistealueilla vähintään hyvälle perustasolle, siitä edelleen kehittäjätasolle ja lopulta edelläkävijäksi.

Työelämä 2020 -hanke:

1)
kannustaa ja innostaa työpaikkoja työelämän laadun ja tuottavuuden samanaikaiseen kehittämiseen

2)
vahvistaa työelämätoimijoiden verkostoyhteistyötä ja mahdollisuuksia tukea työpaikkojen siirtymistä kehitysvaiheesta toiselle

3)
rohkaisee työpaikkoja tekemään erilaisia johtamiseen, toimintatapoihin, osaamiseen ja toimintakulttuuriin liittyviä kokeiluja sekä jakamaan kokemuksiaan muille

4)
tukee työpaikkoja niiden kehittämistyössään tarjoamalla työpaikoille tietoa, palveluita, työkaluja ja vertaistukea.