Seuranta

Työelämä 2020 -hankkeen seurantajärjestelmä koostuu kolmesta osa-alueesta: työelämän kehittyminen, erillisselvitykset ja toimintakertomukset.

Hankkeen toteutuksesta kerätään jatkuvaa seurantatietoa sekä analysoidaan toiminnan kautta syntyviä tuloksia. Seurannan kohteena on, miten onnistumme yhteistyöverkostojen vahvistamisessa, työpaikkojen tavoittamisessa sekä innostuksen herättämisessä työelämän kehittämiseen.

Hankkeen vaikutuksia työelämään sekä hankkeen vaikuttavuutta analysoidaan erillisselvityksillä pidemmällä aikavälillä. Työelämän kehitystä yhteiskunnallisella tasolla seurataan kaksi tai kolme kertaa hankkeen aikana käytettävissä olevia tietolähteitä hyödyntäen.


Vuosinumeroina2