Jatkosuositukset

Suomella on pitkä perinne kansallisten työn kehittämisohjelmien järjestämisessä. Koostimme aiempien kokemusten perusteella julkilausuman siitä, miten työn kehittämisohjelmia kannattaisi jatkossa järjestää. 

Käynnissä olevassa työn murroksessa ei ole kyse vain uuden teknologian hyödyntämisestä vaan myös työn sisältöjen ja toimintatapojen muutoksesta. Aiemmista työn kehittämisohjelmista saadut kokemukset osoittavat, että työpaikkojen kykyä uudistua ja kehittyä on mahdollista vauhdittaa ohjelmallisesti. 

Pitkäjänteisen kansallisen ohjelman tarkoituksena tulee olla, että työpaikkojen tavoitetaso työn kehittämisessä nousee, niiden kynnys hakea uusia ratkaisuja madaltuu ja niiden kehittämisosaaminen ja sitä kautta onnistumiset lisääntyvät. 

Aiemmat kokemukset osoittavat, että onnistuakseen työn kehittämisohjelma vaatii tuekseen yhteiseen missioon perustuvaa vahvaa poliittista tahtoa, vahvan kumppaniverkoston, riittävän taloudelli-sen resurssin ja joustavan rakenteen. 

Suomessa on paljon työn kehittämiseen liittyvää osaamista, organisaatioita, yhteistyöverkostoja ja tutkimusta, joita kannattaa hyödyntää työn kehittämisen tukena. Yhteisillä toimilla on mahdollista edistää työn kehittämistä ja hyvää työelämää. Ajankohtaista:

20.6.2018 Työn kehittämisohjelma vastauksena työn murroksen tuomiin haasteisiin

Työelämä 2020 -verkosto antoi julkilausuman siitä, miten työpaikkoja ja työyhteisöjä voidaan onnistuneesti tukea työn ja teknologian murroksessa.

Lue lisää