Hankkeen organisointi

Työelämä 2020 -hankkeen organisaatio muodostuu johtoryhmästä, neuvottelukunnasta ja valmisteluryhmästä.

Hanketta hallinnoidaan työ- ja elinkeinoministeriön alue- ja kasvupalveluosastolla.