Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on toimia Työelämä 2020 -hankkeen päättävänä ja ohjaavana elimenä. Johtoryhmä käsittelee ja päättää hankesuunnitelmasta, hankekauden toimintasuunnitelmasta ja vastaa seurannasta. Lisäksi johtoryhmä toimii Tekesin Liideri-ohjelman neuvottelukuntana.

Johtoryhmään kuuluvat edustajat seuraavista organisaatioista: OKM, VM, STM, työmarkkinakeskusjärjestöt, Suomen Yrittäjät ja Vates-säätiö. Varsinaisten jäsenten lisäksi johtoryhmään kuuluu asiantuntijajäsenet Tekesistä, TSR:sta, TTK:sta ja TTL:lta.

Johtoryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, Työ- ja elinkeinoministeriö

Varapuheenjohtaja

Osastopäällikkö Marja-Riitta Pihlman, Työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet
Työelämäasioiden johtaja Saana Siekkinen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Puheenjohtaja Antti Palola, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Työelämäasioiden päällikkö Lotta Savinko Akava ry
Johtaja Ilkka Oksala, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Neuvottelupäällikkö Jorma Palola, KT Kuntatyönantajat
Neuvottelujohtaja Seija Petrow, Valtion työmarkkinalaitos
Johtaja Janne Makkula, Suomen Yrittäjät
Anna-Kaarina Piepponen,  Kirkon työmarkkinalaitos
Toimitusjohtaja Jaana Pakarinen, VATES-säätiö
Neuvotteleva virkamies Päivi Mattila-Wiro, Sosiaali- ja terveysministeriö
Budjettineuvos Juha Majanen, Valtiovarainministeriö
Erityisavustaja Jami Arvola, Työ- ja elinkeinoministeriö
Henkilöstö- ja hallintojohtaja Heidi Nummela, Työ- ja elinkeinoministeriö
Neuvotteleva virkamies Merja Niemi, Opetus- ja kulttuuuriministeriö

Pysyvät asiantuntijat:

Toimitusjohtaja Kenneth Johansson, Työsuojelurahasto
Pääjohtaja Antti Koivula, Työterveyslaitos
Toimitusjohtaja Rauno Hanhela, Työturvallisuuskeskus
Asiantuntija Elise Ramstad, Tekes

Sihteeristö
Hankejohtaja Margita Klemetti Työelämä 2020 -hanke
Erityisasiantuntija Pirkko Jukka Työelämä 2020 -hanke


Tärkeintä on saada ideat, käytännöt ja toimintatavat jalkautettua työpaikoille – teoriasta teoiksi.
Jari Lindström
oikeus- ja työministeriTyöelämä 2020 -hankkeen johtoryhmän puheenjohtaja