Neuvottelukunta

Työelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnan tehtävänä on edistää työpaikkojen ja työyhteisöjen uudistumista ja menestystä Suomessa toimimalla hankkeen neuvoa-antavana elimenä. Neuvottelukunnan jäsenet toimivat myös kärkijoukkona ja viestinviejinä työpaikkojen suuntaan. Neuvottelukunta koostuu työnantaja- ja työntekijäedustajista erilaisista organisaatioista.

Vuosina 2016-2019 neuvottelukunnan puheenjohtajana toimi Lappset Group Oy:n hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo.

Neuvottelukunnan kokoonpano v. 2016-2019


Puheenjohtaja
Hallituksen puheenjohtaja Johanna Ikäheimo, Lappset Group Oy

Varapuheenjohtaja
Apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki, Tampereen kaupunki

Jäsenet
Pääsihteeri Maarit Aarni-Sirviö, Hallitusammattilaiset ry
Toimitusjohtaja Juha Gröhn, Atria Oyj
Pääjohtaja Taavi Heikkilä, Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK
Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, Työ- ja elinkeinoministeriö
Arkkipiispa Tapio Luoma, Suomen evankelis-luterilainen kirkko
Toimitusjohtaja Pekka Mattila, Aalto University Executive Education Oy
Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, Elisa Oyj
Toimitusjohtaja Kimmo Kedonpää, Pipelife Finland Oy
Kansliapäällikkö Päivi Nerg, Sisäministeriö
Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen, Hollolan kunta
Toimitusjohtaja Ari Rämö, Sick Oy
Hallituksen puheenjohtaja Hannu Salonen, HH-kiinteistöpalvelut Oy
Ylijohtaja Marja-Riitta Pihlman, Työ- ja elinkeinoministeriö
Konserninjohtaja Christoph Vitzthum, Oy Karl Fazer Ab
Toimitusjohtaja Olli Vormisto, Osuuskauppa Hämeenmaa
Hallituksen puheenjohtaja Satu Wrede, Metro-Auto Group Oy

Pääsihteeri
Hankejohtaja Margita Klemetti, Työ- ja elinkeinoministeriö

Sihteeri
Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, Työ- ja elinkeinoministeriö

Ihmisten välinen vuorovaikutus, jaettu ajattelu, myötätunto ja myötäinto muodostavat tulevaisuuden työelämän uudenlaisen anatomian.
Johanna Ikäheimo
Hallituksen puheenjohtaja, Lappset GroupTyöelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtaja