Valmisteluryhmä

Valmisteluryhmän tehtävänä on toimeenpanna johtoryhmän päättämä toimintasuunnitelma ja tehdä toiminnan vaatimat operatiiviset ratkaisut, seurata niiden etenemistä ja arvioida niiden vaikuttavuus. Valmisteluryhmä valmistelee johtoryhmän päätettäväksi menevät asiat.

Valmisteluryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja
Hankejohtaja Margita Klemetti, TEM/Työelämä 2020 -hanke

Jäsenet

Työmarkkinapäällikkö Anu Sajavaara, Palta (Elinkeinoelämän keskusliitto EK)

Neuvottelupäällikkö Oili Marttila, Kirkon työmarkkinalaitos

Johtava työelämän kehittämisen asiantuntija Niilo Hakonen, KT Kuntatyönantajat

Kehittämispäällikkö Juha Antila, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry

Viestintäasiantuntija Kirsi Sjöholm, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Asiantuntija Miika Sahamies, Akava ry

Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät

Kehittämispäällikkö Tommi Alanko, Työterveyslaitos

Ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen, Tekes

Kehittämispäällikkö Jarna Savolainen, Työturvallisuuskeskus

Kehittämispäällikkö Virpi Einola-Pekkinen, Valtiovarainministeriö

Neuvotteleva virkamies Ismo Suksi, Sosiaali- ja terveysministeriö

Ylitarkastaja  Päivi Bosquet, Opetus- ja kulttuuriministeriö

Viestintäasiantuntija Sanni Mäkinen, TEM/Työelämä 2020 -hanke

Hankekoordinaattori Inka Venetvaara, TEM/Työelämä 2020 -hanke

Erityisasiantuntija Sari Eskola, TEM/Työelämä 2020 -hanke

Erityisasiantuntija Pirkko Jukka, TEM/Työelämä 2020 -hanke

Parasta työelämää rakennetaan yhdessä jokaisen työpanosta arvostaen ja hyödyntäen.
Margita Klemetti
Työelämä 2020 -hankehankejohtaja