Yhdessä jaetut arvot ovat parhaan työelämän perusta


Työhön liittyvät arvot ja asenteet ovat murroksessa. Nyt on hyvä hetki lähteä yhteistyöhön hyvien työelämäarvojen ja paremman työelämän puolesta. Näissä talkoissa on jokaisella suomalaisella oma tärkeä roolinsa, niin työntekijöillä, työnantajilla, muilla työelämätoimijoilla kuin työelämän ulkopuolella olevilla. Me kaikki voimme keskustella hyvistä arvoista ja ottaa ne omiksemme − vaikuttaa yhteiseen arvomaailmaan ja olla mukana rakentamassa kestävää huomista.

Euroopan parhaan työelämän arvot ovat sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Ne ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista.

Klikkaa arvoja vasemmalla ja tutustu niihin tarkemmin. Katso myös, mitä huippu-urheilijat kertovat videoilla arvoista.

Arvoihin tutustuessa on hyvä pitää mielessä, että mainitut työelämän arvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikkia rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta.