Yhdessä jaetut arvot ovat parhaan työelämän perusta

Työn ja työelämän murros haastaa meidät laaja-alaiseen arvokeskusteluun. Työelämäkeskustelu sisältää sanoja kuten esimerkiksi globalisaatio, verkostoituminen, itseohjautuvuus, merkityksellisyys ja polarisoituminen. Onko näillä merkitystä myös työelämän arvopohjalle? Osallistumalla keskusteluun  voit vaikuttaa yhteiseen arvomaailmaan ja olla mukana rakentamassa kestävää huomista. Näissä talkoissa on jokaisella suomalaisella oma tärkeä roolinsa, niin työntekijöillä, työnantajilla, muilla työelämätoimijoilla kuin työelämän ulkopuolella olevilla.

Työelämä 2020 -hankkeessa määritellyt suomalaisen työelämän arvot - sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja tarkoitus - toimivat hyvänä arvokeskustelun pohjana.Ne ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista.

Klikkaa arvoja vasemmalla ja tutustu niihin tarkemmin. Katso myös, mitä huippu-urheilijat kertovat videoilla arvoista.

Arvoihin tutustuessa on hyvä pitää mielessä, että mainitut työelämän arvot eivät korvaa työpaikkojen ja työyhteisöjen omia arvoja, vaan ne auttavat meitä kaikkia rakentamaan suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta.