Rohkeus - ennakkoluulottomasti eteenpäin

Euroopan parhaan työelämän saavuttaminen vaatii työyhteisöltä ja sen jäseniltä rohkeutta. Ennakkoluulottomuus on hedelmällisintä, kun se on kaikkien yhteinen ohjenuora; uudenlaisten toimintatapojen etsiminen ja omaksuminen on kaikille mielekästä. Rohkeuden avulla voidaan oppia uutta, kehittyä ja kasvaa niin ihmisinä, työyhteisöinä kuin yrityksinäkin. Se avaa ovia tulevaisuuteen. Rohkeassa työyhteisössä ollaan luovia, eikä siellä jää kukaan polkemaan paikoilleen. 

Rohkeuden ansiosta työpaikoilla toimitaan avoimesti. Yhteisistä asioista keskustellaan yhdessä, ja kaikista asioista voidaan puhua niiden oikeilla nimillä. Työyhteisön me-henki on vahva. 

Rohkeus tarkoittaa työpaikalla myös sitä, että haasteisiin tartutaan reippaasti. Oma-aloitteisuuteen kannustetaan, ja myös riskejä uskalletaan ottaa − perustellusti ja harkiten.