Sinnikkyys - periksi ei anneta

Sinnikkyys eli sisu on erityisesti meille suomalaisille tuttu elämänarvo. Työpaikoilla sinnikkyys tarkoittaa ennen kaikkea sitä, että periksi ei anneta vastoinkäymisissä eikä vaikeissakaan tilanteissa. Sinnikkyys on pitkäjänteisyyttä. Euroopan paras työelämä ei synny yhdessä yössä. Sinnikkyys ilmenee myös sitoutumisena yhteisiin tavoitteisiin, nyt ja tulevaisuudessa.

Sinnikkään työyhteisön jokainen jäsen oppii virheistään. Uudelleen yrittämistä ei epäröidä, sillä vain siten voidaan menestyä. Kaikenlainen rakentava palaute ruokkii sinnikkyyttä. Palaute on arvokkainta, kun sitä annetaan organisaatiossa ylhäältä alas ja päinvastoin. Parhaimmillaan sinnikkyys on koko työpaikan yhteinen tahtotila.