Tarkoitus: ymmärtäen kohti tuloksia

Työn tarkoituksen käsittäminen on hyvän työelämän arvoista keskeisin. Se on voima, joka kokoaa muut arvot yhteen ja luo niille toimintaympäristön. Työn tarkoituksen ymmärtäminen on yksi motivaation tärkeimpiä lähteitä. Kun työllä on tarkoitus, se on tekijälleen myös innostavaa ja palkitsevaa.

Työn tarkoituksen ymmärtäminen on tärkeää paitsi yksilölle myös työyhteisölle. Yhdessä jaettu päämäärä tekee työstä tuottavaa. Työn tarkoituksen ymmärtäminen antaa lisäksi työpaikan organisaatiolle oikeutuksen. Kun kaikki ymmärtävät sekä oman että muiden työn merkityksen, työyhteisö voi toimia tehokkaasti.