Työpaikan huoneentaulu

Työpaikan huoneentaulun rakentaminen on yksi tapa, jonka avulla työpaikalla käyty arvokeskustelu konkretisoituu yhteisiksi valinnoiksi ja tekemiseksi ja osaksi työkulttuuria. Huoneentaulu muistuttaa niistä tärkeistä asioista, joilla mahdollistetaan työpaikan kehittymisen ja menestymisen sekä ihmisten mahdollisuudet innostua ja onnistua työssään.

Huoneentaululla voidaan viestittää esimerkiksi seuraavaa:
”Nämä ovat meidän työpaikamme yhteiset pelisäännöt”
”Näin toimien työpaikastamme tulee Euroopan paras”
”Näin me houkuttelemme alan parhaat osaajat”

Huoneentaulun rakentaminen aloitetaan perusteista – arvoista. Mitkä olivatkaan työpaikkamme arvot ja kuinka ne toimivat ja näkyvät arjen työssä? Työpaikan arvoja voi myös peilata työelämän yleisiin arvoihin tai rakentaa oman työpaikan arvot niiden pohjalta. 

Huoneentaulun lähtökohtana on työpaikan oma tilanne, mutta se suuntaa katseen tulevaisuuteen. Kehittämiskohteiden arvioinnissa ja määrittelyssä voidaan hyödyntää esimerkiksi maksutonta Kehittämispolku -testiä.

Parhaimmillaan huoneentaulu lisää keskinäistä vuorovaikutusta työyhteisössä (osallistava johtaminen) sekä luo suunnan ja merkityksen yhteiselle tekemiselle (unelmien johtaminen).