Työelämästrategia

Työelämä 2020 -hanke perustuu vuonna 2012 valmistuneeseen työelämästrategiaan. Sen päämääriksi on määritelty työllisyysasteen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen. Työelämästrategian visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan paras vuoteen 2020 mennessä. 

Hyvän työelämän ja Suomen reaalisen kilpailukyvyn edellytyksenä ovat jatkossa hyvin toimivat tulokselliset työpaikat, jotka luovat uutta työtä. Hankkeen missiona on rakentaa tulevaisuuden työpaikkoja niin määrällisesti kuin laadullisesti.

Työpaikoilla tapahtuvan työelämän kehittämisen tavoitteena on, että työpaikoilla tunnistettaisiin tulevaisuuden työn - ja samalla tuottavan ja työelämän laatua samanaikaisesti parantavan työn - merkitys menestykselle.

Työpaikan menestyminen koostuu terveydestä ja työhyvinvoinnista, osaamisesta, luottamuksesta ja yhteistyöstä sekä innovatiivisuudesta. Lähtökohtana on myös, että kehittäminen on mahdollista ja toivottavaa eri vaiheissa olevissa ja kaikenkokoisissa työpaikoissa. Hanketoiminnan tavoitteena on, että kehittämistyötä työpaikoilla opitaan tekemään yhteistoiminnassa ja henkilöstölähtöisesti.