Kehitä työpaikkasi osaamistapoliisi

Työntekijöiden osaamisen kehittäminen ja sen tukeminen on panostus tulevaisuuteen. Koulutuksen rinnalla tärkeää on myös mahdollistaa osaamisen jakaminen ja työssä oppiminen. Ammattitaitoinen henkilöstö pystyy nopeasti reagoimaan työelämän muutoksiin sekä kehittämään uusia toimintamalleja ja -tapoja.

Käytännössä kehittäminen tarkoittaa tavoitteellista etenemistä perustasolta kehittäjäksi ja lopulta suomalaiseksi edelläkävijäksi. Alla olevassa taulukossa on kuvattu hyvän perustason, kehittäjätason ja edelläkävijätason työpaikkojen osaamista.


Hyvä perustaso

Kehittäjät

Edelläkävijät

Perusasiat kunnossa, arki ja velvoitteiden hoitaminen sujuvaa

Panostetaan kehittämiseen aluksi erillisillä hankkeilla, sitten monipuolisesti ja suunnitelmallisesti

Sisältää myös hyvän perustason asiat

Erinomaiset tai maailmanluokan, tuotteet, palvelut, toimintakonseptit, työyhteisöt ja niiden jatkuva kehittäminen

Sisältää myös kehittäjävaiheen asiat

Osaamisen kehittäminen työpaikoilla

Osaaminen riittää perustehtävien tekemiseen

Osaaminen kehittämisen lähtökohtana on ovat työtehtävien ja niiden muutosten edellyttämät vaatimukset

Työyhteisö mahdollistaa aidon oppimisen ja osaamisen hyödyntämisen

Tarvittavaa osaamista kehitetään myös yhdessä kumppanien kanssa

Henkilöstön kanssa tehdään suunnitelmallista yhteistyötä osaamisen kehittämiseksi

Työyhteisöt ja yksilöt kykenevät laajasti oppimaan ja uudistumaan

Johdetaan ja ennakoidaan osaamista

Työ itsessään on kehittävää

Henkilöstövoimavarojen johtaminen

Henkilöjohtamisen perusasiat ja yhteistyötaidot ovat kunnossa

Tehdään tarvittavat henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat

Henkilöstöjohtaminen on kehittämispainoitteista

Tulevaisuuden työvoiman lähteet on tunnistettu ja uuden henkilöstön kanavat ja tavat tulla mukaan työyhteisöön mietitty

Henkilöstöjohtaminen on edistyksellistä, strategialähtöistä ja aktiivisen kehittämisen kohteena

Monimuotoisuutta johdetaan

Palkitsemista ja palkitsemisen kokonaisuuksia johdetaan ja kehitetään

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö

Oppilaitos- ja tutkimusyhteistyö on tunnistettu

Osataan hyödyntää tarjolla olevia koulutus-, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluja

Otetaan esimerkiksi harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä perehtymään työelämään

Koulutuksen ja työelämän yhteistyö on vastavuoroista ja toimivaa

Yritykset ja organisaatiot voivat tehdä tiivistä yhteistyötä koulutuksen järjestäjien kanssa esimerkiksi henkilöstön osaamisen kehittämiseksi, uusien työntekijöiden ja vastavalmistuneiden rekrytoimiseksi, opinnäytteiden tekemiseksi ja oppisopimus-koulutuksen järjestämiseksi

Yhteistyö koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän välillä on suunnitelmallista ja pitkäjänteistä

Aktiivinen vaikuttaminen siihen, että koulutusjärjestelmä tuottaa tulevaisuuden työelämässä tarvittavia taitoja

Henkilöstön osaamisen kehittämiseksi tehdään räätälöityjä ratkaisuja työpaikan tarpeista lähtien