Hyvinvoiva finanssiala -hanke

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeen tavoitteena oli finanssialan työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen. Hankkeen lähtökohtana  oli osapuolten halu oppia ymmärtämään alan voimakkaita muutoksia. Niistä keskeisimpinä tunnistettiin digitalisaatio ja asiakaskäyttäytymisen muutos. Varsinainen hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu nyt liitto- ja yritystasolla.

Hanke on osa valtakunnallista Työelämä 2020 -hanketta. Sen rahoittajia olivat työmarkkinaliitot, Sitra ja Työsuojelurahasto. Projekti kesti noin kaksi vuotta ja sinä aikana järjestettiin useita työpajoja, joissa työntekijät ja esimiehet kävivät läpi tulevaisuuden haasteita. Lisäksi tehtiin tutkimuksia asiakkaiden ja henkilöstön näkemyksistä. Materiaali on saatavissa Finanssialan Keskusliiton -sivuilta.

Hankkeen työ jatkuu. Yrityksissä on tunnistettu ja kehitetty useita hyviä työkäytäntöjä, joilla parannetaan työnteon tehokkuutta ja työssä viihtyvyyttä. Hyvät käytännöt koottiin työntekijöiden ja työnantajien yhteistyössä yhteen ja esiteltiin muille alan yrityksille, jotta niistä voisi ottaa oppia. Tuloksilla on vaikutusta tuleviin työmarkkinaneuvotteluihin ja työehtosopimuksiin.

Keväällä 2016 järjestettiin noin 150 osanottajan foorumi, jossa työnantajat ja työntekijät yhdessä esittelivät kunkin yrityksen hyviä käytäntöjä. Tulevaisuudessa foorumeja järjestetään vuosittain. Tarkoitus on ylläpitää luottamusta ja jatkaa avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Hyvinvoiva finanssiala: Liitot rakentavat yhdessä tuottavuutta ja työhyvinvointia

Hanke on sikäli harvinainen, että siinä ovat mukana alan työnantajaliitto Finanssialan Keskusliitto sekä kaikki työntekijäliitot eli Ammattiliitto Nousu ry, Ammattiliitto Pro ry, Vakuutusväen Liitto VvL ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry.

 


Hankkeessa tuotetut videot

Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa tunnistettiin useita konkreettisia kehityskohteita, joihin alan on paneuduttava työntekijöiden ja työnantajien yhteisvoimin. Keskeisimmistä kehityskohteista on tehty neljä videota, jotka kukin havainnollistavat parissa minuutissa, missä mennään ja mihin suuntaan alalla pitäisi kulkea.

Etätyön mahdollisuudet finanssialalla

Etätyötä on tehty maailman sivu, mutta vasta kovin vähän suorittavan portaan tehtävissä. Finanssialalla tietoturvaongelmat ovat lisäksi olleet mutkana matkassa. Nyt tekniikan kehityksen myötä finanssialan etätyötä olisi vara lisätä huomattavasti ja parantaa samalla työntekijöiden hyvinvointia – ja kenties myös tuottavuutta!


Finanssialan asiakkaan uudet tarpeet - miten reagoida?
Mitä finanssialan asiakas haluaa jatkossa? Millaista palvelua? Milloin? Olemmeko me valmiit vastaamaan muuttuneisiin vaatimuksiin? Mitä se meiltä vaatii? Kuinka palvella asiakasta entistä paremmin ja perustella finanssipalvelun lisäarvo aikana, jolloin kaikki asiakkaiden kaipaama tieto on periaatteessa saatavissa verkosta?


Finanssiala ei ole enää pelkkä suurten temmellyskenttä
Emme ole enää yksin. Keitä ovat haastajat, jotka nakertavat liiketoiminnasta siivun sieltä, toisen täältä? Miten perinteisten finanssijättien tulee toimia, jotta ne pärjäävät lisääntyvässä kilpailussa? Laakereilleen ei voi jäädä lepäämään. 

 

Digitalisaation muutokset työssä

Digitalisaation myötä tapamme tehdä työtä muuttuu. Samalla osa vanhoista työpaikoista häviää kokonaan, kun sama työ voidaan tehdä tehokkaammin ilman ihmistä. Toisaalta kokonaan uudenlaisia työtehtäviä syntyy lisää – eikä ihmistäkään voi kaikkialta korvata.


:

 

 

 

 

 

 

 


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä