Työpaikoille 

Tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan entistä syvempää yhteistyötä ja vastavuoroisuutta henkilöstön, kumppanien ja asiakkaiden kanssa. Niissä tarvitaan vahvaa osallistamisen kulttuuria, jossa uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia luodaan yhdessä. Ne ovat ketteriä muutostilanteissa ja vastaanottavaisia henkilöstön tarpeille. 

Työpaikkojen osaamisen vahvistaminen perustuu työnantajan ja työntekijöiden avoimeen vuoropuheluun siitä, millaisia uusia taitoja tarvitaan tulevaisuudessa. Hyvissä työyhteisöissä panostetaan työhyvinvointiin ja terveyteen, sillä panostukset tuottavat itsensä takaisin. Hyvät työolot lisäävät työn innostavuutta, tuottavuutta ja työelämän vetovoimaa.

Tulevaisuuden vetovoimaiset työpaikat panostavat johtamiseen, esimiestyöhön ja henkilöstöön:

  • Ne menestyvät taloudellisesti ja pystyvät tarjoamaan erinomaisia asiakaskokemuksia.
  • Ne ovat ketteriä ja ottavat henkilöstön ja asiakkaat mukaan kehittämiseen, toteuttamiseen ja seurantaan.
  • Ne ovat tuottavuudeltaan erinomaisia ja taitavia huolehtimaan henkilöstöstään ja palkitsemaan.
  • Ne ovat verkostoituneita, oppivia ja osallistavia.
  • Ne luovat uusia tuotteita, palveluja ja tapoja toimia.
  • Ne toimivat sosiaalisesti, eettisesti ja ekologisesti vastuullisesti.

Tulevaisuuden työpaikat ja niiden verkostot kykenevät luomaan Suomeen uutta työtä ja työllisyyttä.


tyoelama2020-parempi-tyoealama@2x