Näkökulmia johtamisen merkitykseen

Työelämässä vaaditaan jatkuvaa uudistumista, jotta työ, tuotteet ja palvelut pärjäävät yhä kovenevassa kilpailussa. Tässä kehittämistyössä johdon ja esimiesten rooli on mahdollistajana, innostajana ja esimerkin antajana ratkaiseva.  Tuloksiin päästään kun koko työyhteisö osallistuu uudistusta edistävän maaperän rakentamiseen.

Osana vuoden 2017 vuositeemaamme ”Ajatella ja toimia uudella tavalla” julkaisimme esimiehille ja johtajille 10 askelta uudistumiseen. Jokainen askel on uusi näkökulma johtamisen merkitykseen työpaikan menestyksessä. Näiden kymmenen näkökulman kautta muodostuva kokonaisuus välittää lukijoille niin työelämän asiantuntijoiden ajatuksia kuin myös esimerkkejä työpaikoilta.

Vahvistusta omaan työhön

Tarkoituksena on, että tutustumalla kymmeneen askeleeseen, johtajat ja esimiehet voivat saada vahvistusta omaan työhönsä ja löytää oman työpaikkansa kehittämistyöhön esimerkkejä ja työkaluja. Kokonaisuuden aloittaa arvojohtaminen ja matkan varrella lukija pääsee tarkastelemaan johtamista myös innostavuuden, verkostojen, osallistamisen, kokeilujen, joustavuuden, Leanin, osaamisen, unelmien ja asiakaskokemuksen näkökulmista.

10 askelta uudistumiseen materiaalit on tuotettu yhdessä laajan Työelämä 2020 -verkoston kanssa ja niistä on koottu myös verkkojulkaisu, joka tuo kaiken vuoden aikana julkaistun sisällön yhteen paikkaan. Toivottavasti siitä on sinulle hyötyä!10 askelta uudistumiseen