Arvojohtaminen

1.2.2017 11.42

ORGANISAATION ARVOT OVAT IHMISEN ARVOJA Näkökulmia persoonalliseen arvojohtamiseen

TapioLuoma

Johtaja ei koskaan selviä yksin. Hän tarvitsee väistämättä muita ihmisiä rinnalleen. Olkoot johdettavan organisaation arvot millaisia tahansa, ne eivät voi vaikuttaa käytännössä ilman johtajan työtovereita. Asioiden johtaminen ja päätöksenteko saavat vankimman perustan, kun johtaja kiinnittää riittävästi huomiotaan johdettaviinsa.

Arvoilla ilmaistaan toimintaperiaatteita, joita pidetään hyvinä ja tarpeellisina, jotta organisaatio voisi toteuttaa perustehtävänsä mahdollisimman menestyksellisesti. Asiakaslähtöisyys, laadukkuus, yhteistyökykyisyys, osaavuus ja uudistumiskyky ovat esimerkkejä arvoista, joihin monet yritykset ja muut työnantajat ovat strategia-asiakirjojensa mukaan sitoutuneet. Koska arvot muodostuvat ihmisen ajattelussa ja hänen kokemusmaailmassaan, arvojohtaminenkin on ennen muuta ihmisten johtamista.

Jokaisen johtajan on etsittävä vastausta kysymykseen, miten työntekijöitä voisi parhaiten kannustaa toteuttamaan yhteistä tehtävää organisaation arvojen pohjalta. Henkilöstöä nimitetään usein jokaisen organisaation tärkeimmäksi resurssiksi. Siksi arvojohtajan varsinainen haaste on nähdä työtovereidensa arvo persoonina, jotka tarttuvat töihinsä omasta ainutlaatuisesta taustastaan ja elämänkokemuksestaan käsin. Työpaikalla näemme toisistamme vain jäävuoren huipun, ja juuri siksi sitä, mikä jää pinnan alle, on kohdeltava aina kunnioittaen.

Työtoverien arvostaminen on paitsi tekoja ennen muuta asennetta. Sekä organisaatio että sen johtajat tarvitsevat työntekijöitä. Johtajan tarvitsevuus ja sen myöntäminen ovat keskeisimpiä arvostuksen lähtökohtia. Johtaja ei ole johtaja ilman niitä, joita hänen on määrä johtaa. Tarvitsevuutensa myöntävä ja sen avoimesti osoittava johtaja ei anna vaikutelmaa itseriittoisesta ja kaikkitietävästä yksilöstä vaan persoonasta, joka ei tule toimeen ilman toisia ihmisiä ja joka jakaa ihmisyyden kysymykset, unelmat ja toiveet työtovereidensa kanssa.

Arvojohtamisen kannalta onkin tarpeen tehdä ero yksilön ja persoonan käsitteiden välillä. Yksilö määritellään erillään muista vain hänessä havaittavien ominaisuuksien perusteella. Persoona sen sijaan määritellään aina suhteessa muihin ihmisiin, ei koskaan erillään heistä.

Tämän näkökulman taustalla on ajatus, että jokainen ihminen on se mikä hän on sillä perusteella, että hän on muokkautunut elämänsä varrella nykyiseksi ainutlaatuiseksi persoonaksi juuri moniulotteisissa suhdeverkostoissa muiden ihmisten kanssa. Lukuisat ihmissuhteet, pitkäkestoiset ystävyydet tai lyhyetkin kohtaamiset ovat jättäneet meihin jälkensä.

Persoonana arvojohtaja antautuu mukaan johtamansa työyhteisön vuorovaikutussuhteisiin ja sallii niiden vaikuttaa ajatteluunsa ja olemiseensa. Pelkkänä yksilönä johtaja tulee jättäytyneeksi etäälle johdettavistaan. Organisaation arvot voivat olla individualistisen johtajan itselleen hyväksymiä, mutta hän joutuu näkemään paljon vaivaa sanamukaisesti myydäkseen ne työntekijöilleen.

Organisaation elämä on ihmisten elämää ja organisaation arvojen tulee olla kaikkien siinä työskentelevien ihmisten arvoja. Arvokkain kaikista on hän, jota johtaja tarvitsee ja joka tarvitsee johtajaa.

Tapio Luoma
Kirjoittaja on teologian tohtori ja Espoon hiippakunnan piispa. Hän toimii myös Työelämä 2020 -hankeen neuvottelukunnan jäsenenä.


Osallistu keskusteluun! Jaa hyvät käytännöt alla olevassa kommenttikentässä.

Palaa otsikoihin | 6 Kommenttia | Kommentoi
Työpaikkatarina

Bonnier2
Bonnier Books Finlandilla ollaan sitä mieltä, että arvojen näkyminen arjessa on tärkeää. Lue organisaatiossa tehdystä arvotyöstä työpaikkatarinoista.Eettinen johtaminen on hyvää johtamista

Eettisen johtamisen kärjet  - oikeudenmukaisuus, kuulluksi tuleminen, merkityksellisten asioiden tekeminen, rehellinen, kannustava palaute ja onnistumisen kokemukset  - lisäävät henkilöstön ja asiakkaan hyvinvointia ja kannustavat toimimaan hyvin ja tuottavammin. Kuuntele YleAreenasta mitä eettiseen johtamiseen keskittyvän Juuriharjan Consulting Groupin partneri Rea Klingberg kertoo arvojohtamisesta.Työelämän arvot

Euroopan parhaan työelämän arvot ovat sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja työn tarkoituksen ymmärtäminen. Ne ohjaavat toimintaamme ja asenteitamme paitsi töissä myös vapaa-ajalla. Hyvä työ on enemmän kuin pelkkää työtä. Hyvät arvot tekevät työstä ihmisen mittaista.

Lue lisää työelämän arvoista.