Asiakaskokemuksen johtamisella menestystä

Yhteiskuva otsikon alle
Kuvassa teemasivuston kirjoittajat Risto Havunen, Johanna Vesterinen ja Pirkko Jokinen

Koostimme tämän sivun asiakaskokemuksesta arjen työsi avuksi.

Asiakaskokemus on paljon esillä. Siitä puhutaan ja kirjoitetaan. Mutta mitä se on asiakkaan näkökulmasta? Mitä asiakkaat odottavat ja arvostavat, kuinka he toimivat valitessaan tuotteiden ja palvelujen tarjoajia? Miten voimme auttaa heitä heidän päätöksenteossaan?

Pullonkaulana on usein kyky viedä asiakaskokemusta edistävä strategia, arvot ja toimenpiteet käytäntöön niin, että yrityskulttuuri muuttuu entistä asiakaslähtöisemmäksi. Tähän auttavat systemaattiset, selkeät ja konkreettisiksi etapeiksi asetetut askelmerkit, jotka vievät tehokkaasti maaliin.

Asiakaskokemus ja sen kehittäminen kuuluvat yrityksessä jokaiselle. Tarvitaan kuitenkin tarmokas esimies, vauhdittaja luomaan edellytykset jokaiselle onnistua omalla tontillaan. Entä kuinka esimies onnistuu tässä monimuotoisessa tehtävässä parhaiten? Esimiestä ohjaa asiakaskokemuksen kehittämisessä yksinkertaistettu kolmivaiheinen polku ja vielä tsekkilista etenemisen varmistamiseksi.

Tämän sivun oikeasta laidasta löydät kirjoittamamme artikkelit. Toivomme, että nämä näkemyksemme ja kokemuksemme auttavat sinua omassa työssäsi. Onnea matkaan!Fiskars1

Työpaikkatarina Fiskars: Arjen ainutkertaisuus asiakaskokemuksen ytimessä

Kun yrityksen visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään, ei oikein ole muuta vaihtoehtoa kuin nähdä kuluttajakeskeisyys kaiken lähtökohtana. Näin kansainvälisessä Fiskars-konsernissa ajatellaankin, olipa kyse innovoinnista, markkinoinnista tai tuotevalikoimasta.

Lue työpaikkatarina


turva_paakuva

Työpaikkatarina Turva: Vakuutusalan tiennäyttäjä kuuntelee asiakkaitaan

Keskinäinen Vakuutusyhtiö Turva on seitsemän viime vuoden aikana ollut peräti kuudesti ykkönen valtakunnallisessa, asiakkaiden uskollisuutta ja tyytyväisyyttä selvittäneessä Vakuutus-tutkimuksessa*. Kyse ei taida olla silkasta sattumasta.

Lue työpaikkatarina


Tukena_paakuva

Työpaikkatarina Kehitysvammaisten Palvelusäätiö ja KVPS Tukena Oy: Inhimillisiä kohtaamisia johdetaan läheltä


Parhaat palvelut ja erinomaiset asiakaskokemukset on asiakaslupaus, jota tehdään todeksi Kehitysvammaisten Palvelusäätiön ja KVPS Tukena Oy:n arjessa kahdenkeskisessä, inhimillisessä vuorovaikutuksessa.

"Pohdimme ensin esimiesten kanssa oman johtamisen kehittämistä suhteessa toimintakulttuuriin ja asiakasymmärrykseen. Mitä he tarvitsevat, jotta pystyvät asiakaskokemusta johtamaan."

Lue työpaikkatarina