Osaamisen ennakointi ja johtaminen

2.10.2017 13.36

Osaamisen jatkuva kehittäminen osaksi työpaikkojen toimintakulttuuria

Nousiainen_img
Yksi suurista työn murrosta koskevista keskustelunaiheista liittyy siihen, miten varmistetaan, että työpaikoilla on käytössä tarvittava osaaminen. Kun asiaa tarkastellaan koulutusjärjestelmän kannalta, on olennaista pohtia, mihin koulutuksessa ja osaamisen kehittämisessä pitäisi keskittyä, kun emme tiedä mitä tulevaisuuden ammatit ovat.
Vastaavasti työpaikoilla tulisi pohtia, miten toimintaympäristössä tapahtuvat muutokset vaikuttavat osaamiseen. Ennakoinnin tulisi olla paitsi osuvaa myös oikea-aikaista, sillä uuden osaamisen hankkiminen tai kehittäminen ei ole koskaan kovin nopeaa.

Toisaalta voi todeta, että epäonnistunutta ennakoimisesta suurempi uhka on se, ettei edes yritetä ennakoida. Toimintaympäristö muuttuu koko ajan ja edellyttää jatkuvaa henkilöstön osaamisen kehittämistä. Sen vuoksi on tärkeää, että työpaikan toimintakulttuuri tukee jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja myös palkitsee siitä.

Ennakointityössä, kuten kaikessa työpaikan kehittämisessä, keskeiseksi nousee henkilöstön osallistuminen. Asenteet ovat yksi suurimmista osaamisen kehittymistä estävä tekijä työpaikoilla. Jos ei ole halua kehittyä tai oppia uutta, niin hyvin todennäköisesti ei myöskään kehity eikä opi. Ennakoinnin tärkeänä tehtävänä työpaikoilla onkin saada kaikki ymmärtämään, mitä muutoksia työpaikan toimintaympäristössä tapahtuu ja miten ne muuttavat itse kunkin työtä. Muutoksiin monesti liittyvää pelkoa ja ahdistustakin helpottaa se, että muutokset eivät tule täytenä yllätyksenä ja että niihin on voinut itse vaikuttaa.

Hyviä työkaluja osaamisen ennakoinnissa ovat muun muassa koulutussuunnitelmat ja osaamiskartoitukset. Osaamistarpeiden tarkastelu on tärkeää viedä henkilökohtaiselle tasolle, sillä harvoin esimerkiksi tiettyyn henkilöstöryhmään kuuluvista on kaikilla sama koulutustarve. Poikkeuksen tässä voivat tehdä esimerkiksi uuden tietojärjestelmän tai ohjelmiston käyttöön liittyvät koulutustarpeet. Osaamistarpeita ja koulutussuunnitelman tavoitteiden toteutumista tulisi arvioida säännöllisesti esimerkiksi osana kehityskeskusteluja.
 
Yhteistoimintalaki velvoittaa jo nyt koulutussuunnitelmien tekemiseen työpaikoilla. Siitä huolimatta huolestuttavan moni kokee, ettei työpaikalla ole riittävästi mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen. STTK:n keväällä 2017 teettämän kansalaiskyselyn mukaan parhaiten osaamisen kehittäminen toteutuu kunnissa ja suurilla työpaikoilla. Heikoimmiksi mahdollisuudet koetaan yksityisellä sektorilla ja pienillä tai keskisuurilla työpaikoilla.

Osaamisen ennakoinnissa onnistumista voidaan arvioida esimerkiksi silloin, kun joku työyhteisöstä jää eläkkeelle. Työyhteisössä jokaiselle työntekijälle kertyy valtavasti hiljaista tietoa, jonka merkityksen näkee viimeistään silloin, kun tuota tietoa ei enää olekaan käytettävissä. Erilaiset mentorointimallit tarjoavat hyviä työkaluja ehkäistä eläköitymisestä johtuvaa osaamisvajetta ja jakaa hiljaista tietoa.

Oppimista tukevan työpaikan kulttuuriin kuuluu myös olennaisesti se, että sallitaan virheet ja osaamattomuus. Hyvässä työpaikassa arvostetaan kaikkien osaamista ja annetaan osaamiselle tilaa kasvaa.

Riina Nousiainen
koulutuspoliittinen asiantuntija STTK:ssa

Työssäni pohdin mm. sitä, miten koulutusta ja koulutusjärjestelmiä tulisi kehittää, jotta ne tukisivat työelämän ja yhteiskunnan kehittymistä.

 

Palaa otsikoihin | 0 Kommenttia | KommentoiNousiainen_sitaatti

Työpaikkatarinassa Tikkurilan seurakunta: Uudessa kirkossa kohtaamisia ihmisten ehdoilla

Tikkurilan uuden kirkkokorttelin rakentamiseen tähtäävä hanke on oivallinen maaperä pohtia myös kirkon tulevaisuuden palveluja ja niihin liittyviä osaamistarpeita. Uuden kirkon on tarkoitus valmistua vuonna 2020, mutta ennakoiva työ on ollut käynnissä jo pitkään. 

Lue työpaikkatarina tästä

tikkurila1


Opinnäytetöitä osaamisen johtamisesta

Finna.fi:stä löytyy useita opinnäytetöitä hakusanalla "osaamisen johtaminen"

Tutustu niihin täällä

pexels-photo-256541


Rovaniemen koulutuskuntayhtymän julkaisu: Osaamisen johtaminen

Osaamisen ennakoinnista osaamisen kehittämiseen.

Lue julkaisu tästä

Screenshot-2017-9-25 Osaamisen johtaminen - loader aspx