Osallistava johtaminen

1.4.2017 8.12Kun muurit murtuvat - osallistava johtaminen keinoksi edetä

Itselleni – tänä päivänä - osallistava johtaminen on suuri dilemma. Peruslähtökohtani on, että se on ainoa oikea tapa edetä ja johtaa nykymaailmassa. Toisaalta olen joskus myös miettinyt, miten liiallinen tai väärään hetkeen sovellettava osallistava johtaminen voi johtaa harhaan.

Lue lisää | 0 Kommenttia | KommentoiTyöpaikkatarina

kilteri2_2017

Vantaalaisessa päiväkoti Kilterissä henkilöstön osallistaminen on johtamisen keskeinen työkalu. Vahva keskustelukulttuuri ja yhdessä kehittäminen lujittaa henkilöstön sitoutumista. Lue lisää Työpaikkatarinoita -palstaltamme.
Videoita osallistavasta johtamisesta


Hyvä johtaja johtaa yhdessä tekemällä. Jatkuva vuorovaikutus ja henkilöstön osallistaminen asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon lisäävät luottamusta, avoimuutta ja parantavat työpaikan ilmapiiriä. Se lisää työtehokkuutta sekä tuottavuutta ja työpaikka menestyy.


Ryhmä STTK:laisia naisia kertoo ajatuksiaan työelämästä. Mikä on ollut hienointa heidän uransa aikana? Mitä hyviä neuvoja he haluavat välittää eteenpäin? Miltä muuttuva työelämä näyttää uran eri vaiheissa olevien silmissä?