Verkostojohtaminen

1.3.2017 8.00Verkostojohtaminen edellyttää selkeää visiota ja yhteisiä arvoja

Olemme parhaillaan siirtymässä perinteisistä hierarkkisista yrityksistä verkostoyrityksiin ja tietoyhteiskunnasta verkostoyhteiskuntaan. Tämä vaikuttaa syvällisesti siihen, miten organisoimme ja johdamme yrityksiämme. Meidän on opittava johtamaan verkostoja. Tiukasta suunnittelusta ja kontrolloinnista siirrymme kohti itsestään organisoitumista.

Lue lisää | 5 Kommenttia | KommentoiTyöpaikkatarina

JAMK_Jaasko
Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMK:ssa työtä tehdään yhä enemmän verkostoissa. Liiketoimintajohtaja Pekka Jääskön mukaan verkostojohtaminen eroaa perinteisen linjaorganisaation johtamisesta, sillä verkostoissa prosessit ovat enemmän osallistavia kuin ylhäältä alaspäin johdettavia. Lue JAMK:n toiminnasta työpaikkatarinoistamme.

Timo Järvensivu: Verkostotyön perusta

Verkostotyön onnistumisen elementtejä on kymmeniä, ellei satoja. Onnistumisen avaimet on kuitenkin tiivistettävissä muutamaan keskeiseen tekijään: tunteminen, luottamus ja sitoutuminen, joiden syveneminen lisää tiedon avoimuutta ja yhteisen oppimisen tehokkuutta.

Tutustu verkostotyön tutkijan ja sparraajan Timo Järvensivun artikkeliin verkoston toimivuudesta.