Tutustu Työelämä 2020 -aiheisiin artikkeleihin


Yhteistyö Työ Terveys Turvallisuus -lehden kanssa

TTT_logo_vaaka


TTT-lehdessä julkaistut työpaikkatarinat


Tulosta ja työhyvinvointia tiimityöllä. Kun tuoteturvallisuuteen yhdistetään vastuullisuutta ja yhdessä onnistumista, syntyy hyvinvoiva työyhteisö. TTT 6/2018

Koodiviidakossa kaveria ei jätetä. Kun työpaikalla puhutaan asiat auki ja autetaan kaveria, tulokset näkyvät myös asiakastyössä. TTT 5/2018

”Niin avointa, että ahdistaa”. Kun työssä on avoimuutta, luottamusta ja tilaa myös unelmille, siitä hyötyvät niin työntekijät kuin yrityskin. TTT 4/2018

Luottamus kantaa muutoksissa. Palomiehen työssä luottamus on läsnä kaikessa toiminnassa. TTT 3/2018

Luottamus on tarttuvaa. Avoin vuorovaikutus luo pohjaa luottamukselle jo uran alussa. TTT 2/2018

Luottamus kasvaa vuorovaikutuksessa. Lignell & Piispasella ei pelätä jakaa vastuuta. TTT 1/2018

Arvojen ankkurointia ja yhdessä oppimista. Yhteiset arvot siivittävät työtä Bonnier Books Finlandissa. TTT 6/2017

Arvot näkyvät ja tuntuvat. Heltti Oy:ssä on yhdessä mietitty, mitä helttiläisyys tarkoittaa. TTT 5/2017

Arvotyötä tehdään yksin ja yhdessä. Kaikki työntekijät haluttiin mukaan, kun Kopiosto uudisti arvonsa. TTT 4/2017

Työyhteisötaidot tuovat tulosta. Kansallisgalleriassa halutaan osallistaa, arvostaa ja kuunnella. TTT 3/2017

Hyveistä syntyy hyvää työtä. Hoas kehittää toimintaansa hyveiden kautta. TTT 2/2017

Arvoista tekoihin. Näkyvätkö työpaikan arvot arjessa? TTT 1/2017


Myytit kumoon! -artikkelisarja

Vastuullisuus on yhteinen asia. Onko suomalaisten yritysten vastuullisuus myytti? TTT 6/2016

Miten työhyvinvointi käännetään tuottavuudeksi? Työhyvinvoinnin tuottavuus – myyttikö vain? TTT 5/2016

Muutos alkaa ymmärryksestä. Myyttejäkö: haluaako jokainen tehdä parhaansa, onko muutos vaikeaa? TTT 4/2016

Pelko pois ja kohti uudistuksia. Suomalaisuuden myytit: virheiden pelko ja uudistusinto. TTT 3/2016

Pelottaako digi, riittävätkö taidot? Suomalaisuuden myytit: digitaalisuus ja osaaminen. TTT 2/2016
Muut artikkelit ja kirjoitukset

Hyvinvointia tukemalla positiivinen kierre työpaikalle. Margita Klemetin pääkirjoitus, Kipinät 1/2017

Margita Klemetti vetää Työelämä 2020 -hanketta. Margita Klemetin haastattelu, Telma 2/2017

Rajojen asettaminen työn tekemiselle kyseenalaistettava. Margita Klemetin kirjoitus pamfletissa Jos työviikko olisi neljä päivää? Keskustelua työstä ja työajoista. STTK, 2017

Työelämä muuttuu vauhdilla eikä paikalleen jääminen ole vaihtoehto. Margita Klemetin kirjoitus Eurosta viis -kampanjasta, HR viesti 2/2017