Tutustu Työelämä 2020 -hankkeen julkaisuihintulevaisuudentyo

Work Up! Tulevaisuuden työ (e-julkaisu)

Work Up! Tulevaisuuden työ (PDF)

Work Up! -seminaarisarjassa käsitellyt työelämän uudet ilmiöt koottuna artikkelikokoelmaksi. Julkaisussa esitetään tiiviisti tapahtumissa käyty keskustelu työelämän ilmiöistä. Miten niiden tuoma muutos parantaa työelämän laatua ja mitä pitäisi tehdä, jotta työ muuttuisi ihmiselle paremmaksi.

johtamisentila_tulevaisuus

Suomalaisen johtamisen tila ja tulevaisuus

The State and Future of Finnish Leadership

Julkaisussa määritellään suomalaisen johtajuuden nykytila, sen vahvuudet ja heikkoudet, sekä tulevaisuuden kehitystarpeet. Julkaisun tavoitteena herättää keskustelua ja sitä kautta uudistaa suomalaista johtamista.Tyoelamabrandiraportti_200x284

Hyvä työelämä Suomen kilpailukykytekijänä

Julkaisu sisältää ehdotuksen Työelämä 2020 -hankkeen johtoryhmälle siitä, kuinka Suomen työelämäbrändiä tulisi vahvistaa. Työelämäbrändin kehittämisen tarkoituksena on tukea Suomen talouskasvua pitkällä aikavälillä, auttaa Suomea menestymään kansainvälisessä yhteistyössä ja nostaa Suomea esimerkiksi ja innoittajaksi muille.

TEM Matkalla Euroopan parhaaksi 2015-12

Matkalla Euroopan parhaaksi

Julkaisuun on koottu verkkosivustolla julkaistuja Tarinoita työpaikoilta -artikkeleita. Niissä esitellään 16 työpaikkaa, joilla on tehty toimintatapojen ja -kulttuurin kehittämistä henkilöstön ja johdon yhteistyönä.

innovatiivisuus_suomen_tyopaikoilla

Innovatiivisuus Suomen työpaikoilla

Tekesin tuottamatta raportissa kerrotaan, kuinka laajasti yritykset ja julkisen sektorin orgnanisaatiot ovat Suomessa viime vuosina tehneet innovaatioita ja uudistuneet. Raportti perustuu laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin.
SH_fi


Häirinnästä vapaa työpaikka. Opas seksuaalisen häirinnän ehkäisemiseen ja siihen puuttumiseen

En trakasserifri arbetsplats. En guide för förebyggande av och ingripande vid sexuella trakasserier

Julkaisuun on koottu ajantasaista tietoa seksuaalisen häirinnän ehkäisemisestä ja siihen puuttumisesta työpaikoilla ja suomalaisessa työelämässä.


Toimialajulkaisu_200x284

Yhdessä kehittämällä Euroopan parhaaksi

Julkaisussa esitellään työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen yhteisten toimialaohjelmien kehittämistyön hyviä käytäntöjä ja tuloksia kuuden esimerkkitarinan avulla. Yhteistä näille kaikille, toimialasta riippumatta, on halu kehittää Suomeen laadukasta ja tuottavaa työelämää.


Kehittämisprojekti

Kehittämisprojekti (verkkojulkaisu)

Työturvallisuuskeskuksen julkaisussa kuvataan prosessikonsul­tointiin perustuva kehittämisprojekti vaihe vaiheelta. Oleellista kehittämistoiminnassa on johdon ja henkilöstön yhteistoiminta, jossa toiminnan parhaita asiantuntijoita ovat kunkin työn tekijät.

TTL_Työhyvinvointi_paremmaksi+kannet

Työhyvinvointi paremmaksi

Työterveyslaitoksen laatima raportti sisältää  suosituksia työhyvinvoinnin ja työterveyden edistämiseksi suomalaisilla työpaikoilla. Raportti perustuu pääosin laajan MEADOW-tutkimusaineiston tuloksiin ja muihin ajankohtaisiin tutkimustietoihin.