Kehittämispolku-testistä apua arvioimiseen

Menestyvät työpaikat rakennetaan johdon, esimiesten ja henkilöstön yhteistyönä. Työelämätoimijoiden laatima Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä kehittämään yhdessä omaa toimintaansa. Testitulosten perusteella löytyvät ne työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla menestytään myös tulevaisuudessa. Samalla testi mahdollistaa työntekijöiden tulemisen kuulluiksi, ja koko työyhteisön mukaan ottamisen kehittämistyöhön. Testistä työpaikka saa myös ohjauksen eteenpäin työpaikan itselleen asettamien kehittämistavoitteiden mukaisesti. Tutustu tarkemmin testiin Eurosta Viis! -kampanjasivulla.

Kehittämispolkutesti

Testistä on laadittu myös tulostettavat Kehittämispolku-lomakkeet, jotka soveltuvat alle viiden hengen työpaikoille.

Kehittämispolku-testi pohjautuu ajatukseen työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta parantamisesta. Testin väittämät liittyvät työpaikan kehittämisen neljään eri painopisteeseen: luottamus ja yhteistyö, terveys ja hyvinvointi, osaava työvoima, innovointi ja tuottavuus.

Tutustu Kehittämispolku-testin taustalla olevaan työelämästrategiaan ja kehittämisen eri painopisteisiin.