Kehittämispolku-testi auttaa tunnistamaan työpaikan kehittämiskohteet

Menestyvä työpaikka rakennetaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Työelämätoimijoiden laatima, kaikille ilmainen Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä löytämään yhdessä työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla varmistetaan menestys myös tulevaisuudessa. Eteneminen kehittämispolulla edellyttää osallistamista ja yhteistyötä ja testi on apuväline, jonka avulla jokainen työpaikalla voi antaa panoksensa keskusteluun.

Testin taustalla on ajatus työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta parantamisesta. Testin väittämät liittyvät työpaikan kehittämisen neljään eri painopisteeseen: luottamus ja yhteistyö, terveys ja hyvinvointi, osaava työvoima sekä innovointi ja tuottavuus. Testi pohjautuu vuonna 2012 julkaistuun työelämästrategiaan.

Kehittämispolku-testi sopii kaikille


Testi sopii kaikille työpaikoille, mutta alle viiden hengen työyhteisöt voivat tehdä testin ainoastaan paperilomakkeiden kautta. On hyvä muistaa, että jokainen työpaikka voi valita omanlaisensa kehittämispolun – asioita ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin muut! Yhdessä valitut kehittämiskohteet voivat olla työpaikan vahvuusalueita, joita halutaan vahvistaa edelleen, tai alueita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota tai joiden koetaan toimivan kehnosti.


Kehittämispolku-testin voi toistaa niin monta kertaa, kuin se tuntuu tarpeelliselta ja hyödylliseltä, esimerkiksi puolivuosittain tai kerran vuodessa. Työpaikkansa etenemistä poluilla voidaan tehdä vertaamalla tuloksia aikaisempiin.


kehittämispolku2

sitaatti_kehittamispolkutesti

Ota testi käyttöön

 • Päättäkää yhdessä johdon kanssa, kuka on testin pääkäyttäjä. Pääkäyttäjän valinta ei vaikuta testin käyttöön. 
 • Pääkäyttäjä tilaa omaan sähköpostiinsa kirjautumislinkin testiin testisivulta. (Huom! Alle viiden hengen työyhteisöt tekevät testin Kehittämispolku-lomakkeiden avulla. Tulosta lomakkeet täältä.)
 • Linkin vastaanotettuaan pääkäyttäjä pääsee avaamaan ja julkaisemaan työpaikan oman testin ja saa mahdollisuuden lisätä siihen kaksi työpaikkaansa sopivaa työnantajakohtaista kysymystä.
 • Testin julkaistuaan pääkäyttäjä saa henkilöstön testilinkin testisivulta, jonka voi jakaa haluamallaan tavalla. 
 • Vastausaikaa on enintään 2 viikkoa, mutta pääkäyttäjä voi halutessaan sulkea testin jo aikaisemmin.

Vastausten katselu, koonti ja läpikäynti

 • Kun testin vastausaika (2 viikkoa) on kulunut tai kaikki ovat vastanneet, pääkäyttäjä tilaa uuden kirjautumislinkin testisivulta sähköpostiinsa (kirjautumislinkki toimii rajoitetun ajan) nähdäkseen testin vastaukset. Huomaathan, ettei vastauksia pääse katsomaan testin ollessa käynnissä.
 • Testin tulokset sisältävät kokonaistuloksen, eri osa-alueiden tason, tärkeimmät kehittämiskohteet, väittämien keskiarvot, jakaumat ja mediaanit yli 10 vastausten osalta. Testisivulta ladattava pdf-materiaali soveltuu yhteiseen käsittelyyn.
 • Tärkein vaihe alkaa tästä, sillä seuraavaksi on aloitettava yhteinen keskustelu tuloksista!
 • Keskustelun aikana valitaan 3-5 asiaa, joissa työpaikka haluaa toimintatapojaan kehittää. Ne voivat olla joko vahvuuksia, joita halutaan edelleen vahvistaa tai kehitettäviä asioita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota.
 • Keskustelun jälkeen määritellään vastuuhenkilöt, kehittämisen alustava aikataulu ja suunnitelma siihen, miten etenemistä seurataan.

Vinkki!

Keskustelua tuloksista voi käydä esimerkiksi näihin teemoihin liittyen:

 • Missä vaiheessa olemme kehittämispolulla?
 • Mistä asioita kaikki ovat samaa mieltä, minkä asioiden kohdalla mielipiteet jakautuvat?
 • Mitä pidämme tärkeänä?
 • Miten jatkamme tästä yhdessä eteenpäin?