Maksuttoman Kehittämispolku-testin avulla arvioidaan työpaikan tilaa yhdessä johdon ja henkilöstön kanssa

Menestyvä työpaikka rakennetaan johdon ja henkilöstön yhteistyönä. Työelämätoimijoiden laatima, kaikille ilmainen Kehittämispolku-testi auttaa johtoa ja työntekijöitä löytämään yhdessä työpaikan tärkeimmät kehittämiskohteet, joita parantamalla varmistetaan menestys myös tulevaisuudessa. Eteneminen kehittämispolulla edellyttää osallistamista ja yhteistyötä ja testi on apuväline, jonka avulla jokainen työpaikalla voi antaa panoksensa keskusteluun.

Testin taustalla on ajatus työelämän laadun ja tuottavuuden yhtäaikaisesta parantamisesta. Testin väittämät liittyvät työpaikan kehittämisen neljään eri painopisteeseen: luottamus ja yhteistyö, terveys ja hyvinvointi, osaava työvoima sekä innovointi ja tuottavuus. Testi pohjautuu vuonna 2012 julkaistuun työelämästrategiaan.

Testi sopii kaikille työpaikoille, mutta alle viiden hengen työyhteisöt voivat tehdä testin ainoastaan paperilomakkeiden kautta. On hyvä muistaa, että jokainen työpaikka voi valita omanlaisensa kehittämispolun – asioita ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin muut! Yhdessä valitut kehittämiskohteet voivat olla työpaikan vahvuusalueita, joita halutaan vahvistaa edelleen, tai alueita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota tai joiden koetaan toimivan kehnosti.


Kehittämispolku-testin voi toistaa niin monta kertaa, kuin se tuntuu tarpeelliselta ja hyödylliseltä, esimerkiksi puolivuosittain tai kerran vuodessa. Työpaikkansa etenemistä poluilla voidaan tehdä vertaamalla tuloksia aikaisempiin.sitaatti_kehittamispolkutesti

Ota testi käyttöön:

 1. Päättäkää yhdessä johdon kanssa, kuka on testin pääkäyttäjä. (Testin käytön suhteen sillä ei ole merkitystä)
 2. Pääkäyttäjä tilaa omaan sähköpostiinsa kirjautumislinkin testiin testisivulta. (Huom! Alle viiden hengen työyhteisöt tekevät testin Kehittämispolku-lomakkeiden avulla. Tulosta ne täältä)
 3. Linkin vastaanotettuaan pääkäyttäjä pääsee avaamaan ja julkaisemaan työpaikan oman testin, ja saa mahdollisuuden lisätä siihen kaksi työpaikkaansa sopivaa työnantajakohtaista kysymystä.
 4. Testin julkaistuaan pääkäyttäjä saa henkilöstön testilinkin testisivulta, jonka voi jakaa haluamallaan tavalla. 
 5. Vastausaikaa on enintään 2 viikkoa, mutta pääkäyttäjä voi halutessaan sulkea testin jo aikaisemmin.


Vastausten katselu, koonti ja läpikäynti:

 1. Kun testiaika (2 viikkoa) on täynnä tai kaikki ovat vastanneet, pääkäyttäjä tilaa uuden kirjautumislinkin testisivulta sähköpostiosoitteellaan (kirjautumislinkki toimii rajoitetun ajan) ja pääsee siten näkemään vastaukset testin suljettuaan.
 2. Vastauksia ei pääse näkemään kun testi on vielä kesken, vaan vasta testin sulkemisen jälkeen.
 3. Testin tulokset sisältävät kokonaistuloksen, eri osa-alueiden tason, tärkeimmät kehittämiskohteet, väittämien keskiarvot, jakaumat ja mediaanit yli 10 vastausten osalta. Ladattava pdf-materiaali soveltuu yhteiseen käsittelyyn.
 4. Tärkein vaihe alkaa tästä, sillä seuraavaksi on aloitettava yhteinen keskustelu tuloksista.
 5. Keskustelun aikana valitaan 3-5 asiaa, joissa työpaikka haluaa toimintatapojaan kehittää. Ne voivat olla joko vahvuuksia, joita halutaan edelleen vahvistaa tai kehitettäviä asioita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota.
 6. Sen jälkeen määritellään vastuuhenkilöt, kehittämisen alustava aikataulu ja suunnitelma siihen, miten etenemistä seurataan.