Sopisiko testi teille?

Työpaikalla johto, esimiehet ja henkilöstö voivat yhdessä rakentaa menestyviä tulevaisuuden työpaikkoja, joissa jokainen haluaa työskennellä. Kehittämispolkutesti on luotu auttamaan työpaikkoja oman kehittämispolkunsa löytämisessä.

Kehittämispolkutesti otetaan käyttöön Oma Yritys-Suomessa, jonne kirjaudutaan pankkitunnuksella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Kirjaudu Kehittämispolku-testiin pankkitunnuksillasi oma.yrityssuomi.fi -palvelussa.

Ennen kirjautumista voit tutustua testin kysymyksiin Beta-versiossa, jonka löydät tästä linkistä. Huomioi kuitenkin, ettei tätä testiä voi käyttää varsinaisen kehittämispolkutestin sijaan, vaan se on tarkoitettu pelkästään testiin tutustumiseen.

Kenelle?

Kehittämispolkua voi käyttää mikä tahansa vähintään viiden hengen yritys tai organisaatio, joka haluaa kehittää omaa työyhteisöään tulevaisuuden työpaikaksi. Testi soveltuu työpaikoille, joiden toimintatapaa tai -kulttuuria ei ole aiemmin kehitetty, mutta yhtä hyvin myös omalla kehittämispolullaan jo pidemmälle edenneelle työpaikalle.

Miksi?

Kehittämispolulla eteneminen edellyttää yhteistyötä ja toisten kuuntelemista. Jokaisen mielipide on arvokas ja jokaisella on annettavaa keskusteluun työpaikalla. Testi auttaa etenemään kohti jatkuvaa ja pitkäjänteistä kehittämistä. 

Miten?

On hyvä muistaa, että jokainen työpaikka voi valita omanlaisensa kehittämispolun - asioita ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin muut. Yhdessä valitut kehittämiskohteet voivat olla työpaikan vahvuusalueita, joita halutaan vahvistaa edelleen, tai alueita, joihin ei aiemmin ole kiinnitetty juuri huomiota tai joiden koetaan toimivan kehnosti.

Kehittämispolku-testin voi toistaa niin monta kertaa, kuin se tuntuu tarpeelliselta ja hyödylliseltä, esimerkiksi puolivuosittain. Työpaikkansa etenemistä poluilla voidaan tehdä vertaamalla tuloksia aikaisempiin.