Tarinoita työpaikoilta

Agnico Eagle: Turvallisuutta isolla kädellä

Nyt ollaan yrityksessä, jossa kaikki on suurta. Kanadalaisen kullantuottajan, Agnico Eaglen, Kittilän kaivos on Euroopan suurin ja yksi Euroopan suurimmista kultaesiintymistä. Kaivos sijaitsee Lapissa, 900 kilometriä Helsingistä ja 150 kilometriä Napapiiriltä pohjoiseen.

”Käsittelemme maan alla ja rikastamolla 3000 tonnia malmia päivässä. Koska kultavarat ovat yhteensä lähes viisi miljoonaa unssia, töiden odotetaan jatkuvat nykyisellä tuotantovauhdilla ainakin vuoteen 2036 asti”, henkilöstöpäällikkö Kimmo Hannukainen kuvailee.

Hyvä putki päällä

Kuvaavaa Kittilän toiminnoille on sekin, että yrityksessä tehdään lähes kaikki omin voimin kallioperän tutkimuksesta valmiisiin raakakultaharkkoihin. Omaa henkilökuntaa on noin 420, jonka lisäksi kaivoksessa toimii noin 200 urakoitsijoiden työntekijää.

Pelkästään erilaisia ammattinimikkeitä on 94. Yritys on Lapin läänin suurin työllistäjä, ja ikähaitarikin nuorimman ja vanhimman työntekijän välillä on 50 vuotta.

”Kansainvälisessä mittakaavassa toimimme Suomen ja Kanadan ohella Meksikossa ja USAssa. Koko yhtiössä omia ja urakoitsijoiden työntekijöitä on nyt yhteensä noin 7000, mutta luku kasvaa koko ajan kysynnän avatessa uusia ovia”, Hannukainen kertoo.

Agnico Eagle Kittilän kaivos_Kimmo Hannukainen
"Agnico Eaglessa panostetaan kokonaisvaltaisesti työhyvinvointiin, perehdytys ja koulutus ovat isossa roolissa", kertoo henkilöstöpäällikkö Kimmo Hannukainen.

”Kaikki lähtee turvallisuudesta, koska työ on tapaturma-altista ja alalla törmätään erilaisiin työterveyshaasteisiin. Juuri nyt koputtelen puuta, sillä meillä on hyvä putki päällä. Edellinen työtapaturma sattui työntekijällemme viimeksi syyskuussa 2014.”

Pidetään huolta!

Kaivostoiminnan työympäristöongelmat kilpistyvät mm. louhintaan, poraustyöhön, käsittelyyn, rikastukseen ja kuljetukseen. Suurimpia haasteita tuovat melu, erilaiset kaivosilman pölyt sekä pimeys. Maanpinnalla haasteellisimmat työt liittyvät murskaamiseen, maan alla tiettyihin poraustehtäviin.

”Kiinnitämme erityistä huomiota työtapaturmiin sekä pitkittyneisiin sairaslomiin”, Kimmo Hannukainen sanoo.

”Panostamme työhyvinvointiin erittäin kokonaisvaltaisesti, jotta työympäristö ja työvälineet olisivat mahdollisimman hyvät. Myös perehdytyksellä ja koulutuksella on tärkeä rooli. Työtehtävien mielekkyyttä ylläpidetään vaihtamalla ja kierrättämällä”, Hannukainen sanoo.

työn ja muun elämän yhteensovittaminen

”Kun pelkästään Kittilän keskustaan on matkaa yli 50 kilometriä, huolehdimme siitä, että henkilöstö pystyy sovittamaan työelämän muuhun elämään. Luotamme ihmisiimme, kunnioitamme heitä, kohtelemme toisiamme tasa-arvoisesti ja kannamme vastuumme.”

Ympäristö huomioon

Suurin osa vuonna 2005 perustetun yrityksen henkilökunnasta on tullut Kittilän kaivokselle vuosina 2008–2011. Vaikka työnantaja on nuori, voidaan jo sanoa, että yritykseen sitoudutaan. Viime vuosina vaihtuvuus on ollut Hannukaisen mukaan alle prosentin luokkaa.

”Työntekijät on tyytyväisiä mm. työaikajärjestelyihin. Esimerkiksi kaivoksella työskentelevät tekevät 10-tuntista työpäivää viisi päivää peräkkäin ja ovat sitten vapaalla toiset viisi. Rikastuslaitoksella taas tehdään 12-tuntista päivää kahdessa vuorossa neljä päivää, jonka jälkeen ollaan vapaalla kuusi päivää.”

”Työhyvinvointia mitataan työtyytyväisyyskyselyillä ja vuotuisilla kehityskeskusteluilla. Työterveyshuollon rooli on laaja niin fyysisen kuin henkisen työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi. Lisäksi jo lainsäädäntö ohjaa vahvasti alan työturvallisuutta.”

Kittilän kaivoksella työskennellään kovasti myös ympäristön ja kestävän kehityksen puolesta, ympäröivän yhteisön luottamus huomioiden. Työssä on onnistuttu, sillä kaivos palkittiin toukokuussa 2015 Vuoden ympäristöteko 2015 -tunnustuksella EuroMining -tapahtumassa.


Teksti Sari Okko | Kuvat Agnico Eaglen Kittilän kaivos
joustavuus
työturvallisuus
Toimiala
kultakaivosteollisuus


Liikevaihto

138 milj. € (2014)

Henkilöstön määrä 2014

omaa henkilöstä 420, urakoitsijoiden työntekijöitä 200

Lue lisää: www.agnicoeagle.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!