Tarinoita työpaikoilta

Berner: Kokemus käyttöön ja kunniaan

Tässä talossa varttuneisuus on voimavara. Senioriohjelman ansiosta vanhuuseläkkeelle siirtymisen ikä on myöhentynyt ja moni berneriläinen jatkaa töitä vielä eläkkeelle jäännin jälkeenkin.

- Olemme olleet rakentamassa suomalaisten hyvää arkea yli 130 vuotta. Arvot ovat muodostaneet toiminnallemme tukevan kivijalan jo 1880-luvulta lähtien. Perustamme työhön, rehellisyyteen ja ihmiseen, hallituksen jäsen George Berner sanoo.

Yrityksen johto käynnisti jo 1940-luvun puolivälissä voitto-osuusjärjestelmän, jonka mukaisesti yrityksen liikevoitosta kymmenen prosenttia jaetaan henkilöstölle.

̶  Järjestelmä on edelleen voimassa, ja se on käytännössä tarkoittanut vuodessa keskimäärin 1-2 kuukauden bonuspalkkaa kullekin työntekijälle.

Pitkiä työuria

Työelämä 2020 -hankkeen neuvottelukunnan puheenjohtajana toimivalle George Bernerille työelämänkehittäminen on eräänlainen lempilapsi. Perheyritys on ollut usein askeleen edellä. Esimerkiksi 1960-luvun taitteessa lauantait annettiin henkilöstölle vapaaksi.

̶  Tämä oli varsin ennen kuulumatonta ja se herätti erinäistä polemiikkiakin. Joillain tahoilla oltiin huolestuneita, mitä monen meno tekee Suomen talouskasvulle. Samoihin aikoihin pidensimme äitiyslomia yleisesti käytössä olleesta kolmesta viikosta kolmeen kuukauteen.

Etunenässä berneriläisille on tarjottu myös kattavaa sairaanhoitoa. Pitkäjänteinen ja edistyksellinen työ on kantanut hedelmää. Bernerillä tehdään pitkiä työuria ja vaihtuvuus on pientä.

Senioriohjelma syntyy

Uusimpia edistysaskelia edustaa Bernerillä vuonna 2009 käynnistynyt senioriohjelman suunnittelu.
- Tuolloin alettiin puhua suomalaisen työvoiman loppumisesta ja eläkeiän tarpeen nostamisesta. Ryhdyimme pohtimaan, millaisilla johtamisen käytännöillä voisimme asiaan vaikuttaa, henkilöstöpäällikkö Heli Rissanen sanoo.  

Vaikka Bernerillä ei ollut senioreiden kanssa ongelmia, yrityksessä haluttiin varmistaa, että työntekijät pysyvät mahdollisimman pitkään hyvinvoivina ja työkykyisinä, ja että hiljainen tieto saataisiin siirrettyä hallitusti.

Kun uutta toimintamallia lähdettiin luomaan, henkilökunnan edustajat otettiin mukaan. Syntyneen senioriohjelman keskeisimpiä asioita ovat työtyytyväisyyden ja tuloksellisuuden vahvistaminen.

”Senioriohjelman yhteydessä pohdimme yhdessä työntekijöiden kanssa sitäkin, miten eläkkeelle jäädään ja miten elämä eläkkeelle jäämisen jälkeen muuttuu”, Heli Rissanen ja George Berner sanovat.

Ikääntyvät esiin

Senioriohjelmaan pääsevät mukaan kaikki 55 vuotta täyttäneet työntekijät. Ikääntyvät berneriläiset käyvät esimiehen kanssa kehityskeskustelun, jossa kartoitetaan mm. työssä jaksamisen tukemista, työn kuormittavuutta, hiljaisen tiedon siirtämistä ja osaamisen kehittämistä. Tehdään työura- ja seuraajasuunnittelua sekä kehitetään mentorointia ja tutorointia.

̶  Kutsumme kaikki 58-vuotiaat työterveystarkastukseen, jossa heille laaditaan asiantuntijoiden avulla henkilökohtainen toimintakykyä varmistava ja edistävä ohjelma, Rissanen kertoo.

Tulokset kertovat

Jokainen vanhuuseläkkeelle jäävä berneriläinen voi halutessaan liittyä työvoimapankkiin. Mahdollisuus on otettu niin innolla vastaan, että liittymisprosentti on liki sata. Työvoimapankissa olevia eläkeläisiä voidaan kutsua tarvittaessa projekteihin tai muihin tilapäisiin töihin ja lyhyisiin sijaisuuksiin.

Berner muistuttaa, ettei tässäkään talossa elämä ole aina pelkkää ruusuilla tanssimista. Ikäviä muutoksia kohdataan väistämättä, mutta niihin pyritään aina sopeutumaan henkilöstöä kunnioittaen. Vahva välittämisen kulttuuri kantaa, vaikka maailma ympärillä myllertäisi.

̶  Vuonna 2007 meillä jäätiin vanhuuseläkkeelle keskimäärin 61-vuotiaana. Tänä päivänä vastaava luku on 65,7 vuotta. Työkyvyttömyysratkaisuja meillä ei ole tehty parin viime vuoden aikana lainkaan, Rissanen iloitsee.


Työpaikkatarina on julkaistu kokonaisuudessaan TTT-lehden numerossa 4/2015. Lue koko artikkeli tästä linkistä.

TEKSTI Sari Okko | KUVAT Matti Hietala
ikäjohtaminen
palkitseminen
Toimiala
myynnin ja markkinoinnin erikoisosaaja


Konsernin liikevaihto

275,9 milj. € (2014)

Henkilöstön määrä 2014

517

Lue lisää: www.berner.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!