Tarinoita työpaikoilta

Boliden Harjavalta: Kehittämishankkeet kannattavat

Työhyvinvointi ei ole hanke, mutta sitä voi erinomaisen hyvin kehittää hankkeen avulla. Tämä on konkreettisesti koettu perinteikkäässä metallialan yrityksessä Boliden Harjavallassa.

Viiden vuoden kehittämistyö teknologiateollisuuden työnantaja- ja työntekijäliittojen yhteisessä Hyvä työ – Pidempi työura -hankkeessa vuosina 2010–2015 toi toivottuja tuloksia monella mittarilla.

– Sairauspoissaolot ja niihin liittyvät kustannukset vähenivät. Myös hankkeen aikana toteutetut työhyvinvointikyselyjen tulokset olivat teollisuuskentän keskiarvoa korkeammat, summaa Boliden Harjavallan henkilöstön kehittämisasiantuntija Eeva Lindgren

Työhyvinvoinnilla on tärkeä rooli myös yrityksen tuottavuudessa ja tuloksessa.

Työhyvinvoinnilla on tärkeä rooli myös yrityksen tuottavuudessa ja tuloksessa.

– Hyvinvoiva työntekijä on tuottavampi työntekijä. Kun ihmiset viihtyvät työssään, he haluavat myös osallistua oman työnsä ja työpaikkansa kehittämiseen, Lindgren pohtii.

Boliden Harjavallassa henkilöstön vahvuus on noin 500 henkilöä. Suurtyönantaja voi vaikuttaa myös TyEL-vakuutusmaksujensa määrään edistämällä työntekijöidensä työkykyä ja työhyvinvointia. Mitä vähemmän yrityksellä on työkyvyttömyysmenoja, sitä alempi on maksuluokka ja omavastuumaksu.

– Tekemillämme toimenpiteillä olemme saaneet omaa maksuluokkaamme alemmas. Ihmiset voivat paremmin samalla, kun yritys säästää jopa satoja tuhansia euroja, kertoo Lindgren.

Työkaluja kehittämistyön tueksi

Yhteishanke tarjosi Boliden Harjavallalle mahdollisuuden koota kaikki työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet yhden ja saman sateenvarjon alle. Muiden hankkeeseen osallistuneiden työpaikkojen lailla he saivat käyttöönsä kaksi valmista työkalua. Yksilötutka-kyselyllä mitattiin henkilöstön hyvinvointia ja Työpaikkatutka oli apuna kehitystoimenpiteiden suunnittelussa ja käytännön toteutuksessa.

– Ensimmäisissä Yksilötutka-kyselyissä epäkohtia löytyi erityisesti johtamisesta. Siihen onkin panostettu muun muassa esimieskoulutuksilla, kertoo työsuojeluvaltuutettu Jarmo Hämäläinen.

– Parhaillaankin käynnissä on mittava johtamisen kehittämisen koulutusohjelma, jossa ovat mukana kaikki päälliköt ja esimiehet. Erityisesti panostetaan osallistavaan johtamiseen ja yhteistyön kehittämiseen, täydentää Lindgren.

Myös varhaisen tuen mallia kehitettiin paljon hankkeen aikana. Esimerkiksi korvaavan työn käytänteitä tehostettiin.

– Jos esimerkiksi prosessinhoitajalla on jokin fyysinen työrajoite kenttätyöhön, voi korvaava tehtävä löytyä vaikkapa valvomosta, valaisee Lindgren.

Aluksi ajatus korvaavasta työstä herätti vastustusta, mutta asenne muuttui, kun sen tarkoitusta alettiin ymmärtää. Idea on pitää ihmiset aktiivisina ja työelämässä kiinni - oman terveyden ja halukkuuden mukaan.

Idea on pitää ihmiset aktiivisina ja työelämässä kiinni - oman terveyden ja halukkuuden mukaan.

– Itsekin epäilin käytännön toimivuutta, mutta olen joutunut muuttamaan mieleni, myöntää Hämäläinen.

Boliden_3
Kehittämistyöllä on Harjavallassa pitkät perinteet – mullistavan liekkisulatusmenetelmän kehittämisestä muistuttaa merkkipaalu pääkonttorin pihamaalla, kertovat Eeva Lindgren ja Jarmo Hämäläinen.

Hanke päättyi, työ jatkuu

Vuonna 2015 Boliden Harjavalta sai kunniamaininnan aktiivisesta toiminnasta Hyvä työ –  Pidempi työura -hankkeen eri vaiheissa. Paljon kehittämistyötä onkin tehty, mutta tekemistä riittää edelleen.

– Työ ei loppunut, vaikka hanke päättyikin, toteaa Jarmo Hämäläinen.

Lindgren korostaa vielä, että työhyvinvointi ei ole hanke, vaan olennainen osa jokapäiväistä tekemistä. Hankkeiden rooli nousee tärkeäksi, kun halutaan tehdä näkyviä toimenpiteitä ja saada aikaan yrityskulttuuriin vaikuttavia muutoksia.

– Muutos vaatii aina aikaa. Siksi on tärkeää, että asioista puhutaan ja niitä tuodaan esiin esimerkiksi tällaisten hankkeiden kautta. Perusta täytyy kuitenkin löytyä jokapäiväisestä tekemisestä.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula, Boliden Harjavalta
tuottavuus
työkyky ja työterveys

Boliden Harjavalta pähkinänkuoressa

Toimiala: Boliden Harjavalta sulattaa kupari- ja nikkelirikasteita ja jalostaa kuparia. Päätuotteet ovat kuparikatodi, nikkelikivi, kulta ja hopea.

Liikevaihto 2015: 245 milj. €

Henkilöstön määrä: 487

Lue lisää: www.boliden.com


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!