Tarinoita työpaikoilta

Cimcorp: Yhteinen tavoite terveen työkulttuurin pohjana

Sisälogistiikan automaatioratkaisujen toimittaminen maailman suurimmille rengasvalmistajille kysyy innovointikykyä ja valmiutta jatkuvaan kehittämiseen. Projektiliiketoimintaa maailmanlaajuisesti harjoittavan Cimcorpin menestyksen takaavat henkilöstön osaaminen ja terve, toimiva työkulttuuri.

”Työkulttuurin tulee tukea henkilöstön hyvinvointia ja töissä viihtymistä. Tämä tarkoittaa hyvää henkeä koko henkilöstön keskuudessa, asemasta riippumatta. Näin työskentely on tehokasta ja motivaatiota riittää”, pohtii projektitoiminnan johtaja Jari Jylli.

”Hyvä yhteishenki kumpuaa selkeästä, yhteisestä tavoitteesta ja siitä, että jokainen ymmärtää, miksi toimitaan niin kuin toimitaan. Tämä pätee erityisesti muutosjohtamisessa”, sanoo Jylli.

Työkulttuurin kannalta aivan keskeistä on halu ratkaista mahdolliset ongelmat ja purkaa jännitteet.

”Asioista pitää pystyä puhumaan – myös niistä vaikeista. Terve, avoin työkulttuuri mahdollistaa myös sen, että uskalletaan esittää uusia ideoita.”

cimcorp_artikkeli
Projektitoiminnan johtaja Jari Jylli rohkaisee työntekijöitä palautteen antamiseen ja kertomaan avoimesti mahdollisista ongelmista: "Aloitteellisuus on kehittymisen edellytys".Osallistavaa kehittämistä


Jyllin ura Cimcorpilla alkoi vajaa 10 vuotta sitten asiakastuen projekti-insinöörinä. Alun pienet huolto- ja muutosprojektit kasvoivat pikkuhiljaa isommiksi, vaativammiksi ja haastavammiksi projekteiksi.

Vuoden 2014 alusta Jylli on toiminut projektitoiminnan johtajana yhtenä tavoitteenaan toimintamallien päivittäminen aidosti koko talon yhteisiksi. Erilaiset kokeilut ja sopivien tapojen etsiminen ovat työssä arkipäivää.

”Projektipäälliköt ovat olleet aivan keskeisessä asemassa projektitoiminnan kehittämisessä. He ovat olleet kokeilemassa ja käyttöönottamassa uusia menetelmiä ja vieneet projektien myötä muutoksen koko organisaation tasolle.”

Hyviä ideoita, toimintatapoja ja työkaluja on löydetty matkan varrella paljon, kun henkilökuntaa on otettu mukaan kehittämään.

”Mielestäni me olemme onnistuneet erinomaisesti tässä haasteessa”.

Hyvistä ideoista palkitaan

Terve, avoin työkulttuuri mahdollistaa sen, että uskalletaan esittää uusia ideoita.
Jyllin mielestä niin palautteen antaminen kuin sen vastaanottaminenkin on jatkuvan kehittymisen kannalta äärimmäisen tärkeää. Virheet pitää pystyä hyväksymään ja jos jokin asia halutaan ratkaista, se pitää ensin nostaa pöydälle.

”Pyrin rohkaisemaan ihmisiä palautteen antamiseen ja kertomaan avoimesti mahdollisista ongelmista. Aloitteellisuus on kehittymisen edellytys.”

Palautteenantoa ja kehitysideoita varten täytyy olla selkeät kanavat, jotka ovat kaikkien tiedossa.

”Meillä on käytössä kehitysideajärjestelmä, jonka avulla palkitsemme hyvät ideat. Lisäksi käytämme erillistä laatutyökalua, jonka poikkeamaraportoinnin ansiosta palautteen antaja pystyy seuraamaan, miten asian käsittely etenee talon sisällä”, avaa Jylli.

Myönteistä palautetta voisi Ulvilan pääkonttorin käytävillä kuulua enemmänkin.

”Satakunnassa on totuttu palautteeseen, mutta positiivista palautetta voisimme antaa nykyistä enemmän ja tasaisemmin”, pohtii Jylli.

Mahdollisuuksien luomista


Oman roolinsa Jylli näkee mahdollistajana.

”Minun tehtäväni on tarjota projektipäälliköille työkalut ja luoda mahdollisuudet projekteissa onnistumiseen sekä huolehtia siitä, että jokaisessa projektissa on riittävän vahva projektijohto”.

Kehittämistyö Cimcorpissa jatkuu, omaa väkeä osallistaen tietenkin.

”Seuraava iso muutos on jo oven takana, sillä uusimme koko toiminnanohjausjärjestelmämme. Uusi järjestelmä otetaan käyttöön keväällä 2017. Toiminnanohjausjärjestelmäprojektissa on ollut alusta alkaen henkilöstöä mukana joka osa-alueelta.”

TEKSTI: Kreetta Haaslahti | KUVAT: Julia Hannula
johtaminen
osallistaminen
palkitseminen
työhyvinvointi

Toimiala: Cimcorp on sisälogistiikan automaatioratkaisujen toimittaja, jonka suurimpia asiakkaita ovat maailman johtavat rengasvalmistajat.

Liikevaihto 2015: 66,0 milj. €

Henkilöstön määrä:
300

Lue lisää: cimcorp.com

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!