Tarinoita työpaikoilta

Empower: Vaikeuksien kautta voittoon

Kun Empowerin uusi toimitusjohtaja Eero Auranne aloitti pari vuotta sitten, yritys otti uuden strategian myötä uuden suunnan. Tärkeimpiä kehitysviittoja ovat nyt työturvallisuuden, työhyvinvoinnin ja esimiestyön parantaminen. Tulokset kertovat puolestaan.

Sähköverkko-, tietoverkko-, teollisuus- ja tiedonhallintapalveluja tarjoavan Empowerin henkilökunnasta 90 prosenttia on miehiä. Työ on usein fyysisesti haastavaa ja raskasta, joissakin tehtävissä jopa vaarallista. Suurimpia riskejä tuovat sähköiskut ja putoamiset.

”Meillä oli aiemmin paljon työtapaturmia, joista jotkut myös vakavia. Siksi konsernin uusi johto nosti työturvallisuuden ykkösasiaksi. Tästä ei tingitä eikä sen suhteen tehdä koskaan kompromisseja”, henkilöstöjohtaja Kirsi-Marja Heliste kertoo.

Voimajohtopuolella projektipäällikkönä toimiva Jani Rintala kertoo tuoreen esimerkin Vaasan maisemapylvästyömaalta. ”Pylväät ovat jopa 72-metrisiä, joten työturvallisuus korostuu vaativissa olosuhteissa. Muutama päivä sitten keskeytimme työt kovan tuulen takia ja jatkoimme vasta yöllä. Työt vähän viivästyivät ja ylityöt aiheuttivat ylimääräisiä kustannuksia, mutta näin toimiminen oli meille itsestään selvää ja uuden strategian mukaista.” 

Terveempänä töissä

”Toimintakulttuuri ei muutu yhtäkkiä, mutta jo nyt näemme, että ennakoivaan työturvallisuuteen panostaminen kannattaa. Vuodesta 2012 työtapaturmien määrä on vähentynyt Suomessa 30 prosentilla, mikä on erittäin merkittävä saavutus”, Heliste toteaa.

Muutoksen onnistumisen takana on Helisteen mukaan ylimmän johdon aito sitoutuminen, mikä tuo toiminnalle vahvan selkärangan. ”Mitään ei tapahdu, ellei johto ole mukana. Kun johonkin kiinnitetään aidosti huomiota, siellä myös tapahtuu muutosta.”

Työtapaturmien riskikartoitusten ohella Empowerissa on puututtu uudella otteella myös työssä jaksamiseen. Taustalla on työn luonteesta johtuen paljon mm. tuki- ja liikuntaelinsairauksia sekä työkyvyn alenemista.

”Talosta puuttui aiemmin systemaattinen työhön paluun tukeminen. Otimme käyttöön varhaisen tuen mallin, ja nyt meillä on hyviä esimerkkejä siitä, miten työkokeilun, korvaavan työn ja osasairauspoissaolorahan kautta on saatu työntekijöitä takaisin töihin sen sijaan, että he olisivat ehkä jopa eläköityneet ennenaikaisesti”, Heliste sanoo.

”Olemme myös tarvittaessa kouluttaneet työtekijöitämme uudenlaisiin tehtäviin. Näillä henkilöillä on huikeasti sellaista ammattiosaamista ja tietotaitoa, jota ei voi päästää ulos talosta. Tämä on sekä työantajan että työntekijän etu”, Rintala lisää.

Suunta on oikea

Varhaisen välittämisen mallia on viety sitkeästi eteenpäin, vaikka aina se ei ole ollut ihan helppoa. ”Vanhemmalle esimiehelle voi olla korkea kynnys lähteä työntekijältä kyselemään, että mitä sinulle kuuluu, kun on näitä poissaoloja”, Rintala sanoo.

”Tällainen toiminta ei ole kaikille luontevaa ja muutos vaatii aikaa. Kynnyksiä on kuitenkin saatu madallettua selkeiden toimintamallien avulla. Esimiehet tietävät, että heillä on oman esimiehen ja henkilöstöyksikön tuki takanaan.”

Pari vuotta sitten tehdyn mittauksen perusteella, esimiestyön laatu oli reippaasti alle keskiarvon. Eniten ongelmia tuotti selkeiden tavoitteiden puute ja huono tiedonkulku. Nyt esimiestyön laatu on koulutuksen ja kehittämisen ansiosta jo ihan uudella tasolla.

”Suunta on selvästi oikea, mikä näkyy taloudellisessakin kehityksessä. Viime vuonna teimme 10 miljoonaa euroa voittoa ja tänä vuonna pistetään ennusteen mukaan vielä paremmaksi. Työtyytyväisyys ja ammattiylpeys ovat kehittyneet. Myös asiakkaiden usko meihin on taas vahva”, Heliste ja Rintala summaavat.

Teksti: Sari Okko
työkyky ja työterveys
työturvallisuus
Toimiala: monikansallinen palveluyritys, jonka toimialoja ovat sähköverkko-, tietoverkko-, teollisuus- ja tiedonhallintapalvelut

Liikevaihto 2013:
325 milj. €

Henkilöstön määrä:
konsernissa noin 3000, joista Suomessa 1600 noin 50 paikkakunnalla

Lue lisää: www.empower.eu

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!