Tarinoita työpaikoilta

Handelsbanken: Avuliaisuus ruokkii luottamusta

Handelsbankenin toimintamahdollisuudet ja menestys markkinoilla perustuvat asiakkaiden, yleisön ja viranomaisten luottamukseen. Vierailu helsinkiläisen Handelsbanken Ruoholahden konttorilla todistaa, että tämä luottamuksen perusvire elää vahvana myös yksittäisen konttorin tasolla.

– Meille on annettu mahdollisuus toimia pitkäjänteisesti, asiakaslähtöisesti ja vastuullisesti. Sitä kautta voimme rakentaa luottamuksellisia suhteita niin asiakkaisiin kuin täällä konttorin sisälläkin, linjaa konttorinjohtaja Outi Vesanto.

Handelsbankenilla luotetaan hajautettuun päätöksentekoon. Suomen yli 40 konttorissa asiakas tapaa päätöksentekijän, ei sanansaattajaa, kuten pankin internetsivuilla sanotaan.

– Se, että konttorinjohtajalle annetaan mandaatti pyörittää konttoria kuin omaa yritystä, on luottamuksen osoitus meidän kaikkien osaamista ja ammattitaitoa kohtaan, sanoo Päivi Toppari, jonka tehtäväkenttään kuuluvat pääasiassa yksityishenkilöiden rahoitus- ja sijoituspalvelut.

Luottamusta rakennetaan yhdessä

Vesannon tiimiin kuuluu kuusi henkilöä, jotka tekevät töitä yhteisen tavoitteen, konttorinsa menestyksen eteen. Luottamus niin itseen kuin muihin nähdään tärkeänä tavoitteen saavuttamisessa.

– Työntekijän täytyy voida luottaa itseensä. Vain silloin myös keskinäinen luottamus työyhteisön sisällä ja asiakkaiden suuntaan voi alkaa rakentua, pohtii rahoitusjohtaja Leena Lindström.

– Meillä on tosi hyvä porukka täällä ja luottamus tiimin kesken toimii, täydentää yksityishenkilöiden rahoitus- ja sijoituspalveluiden parissa työskentelevä Henri Gallen.

Yhteisten päämäärien eteen työskentely rakentaa luottamusta. Samoin se, että tiimin jäsenet tuntevat toisensa riittävän hyvin. Ruoholahden konttorilla niin työhön kuin vapaa-aikaan liittyviä asioita jaetaan tiimin kesken avoimesti.

– Esimerkiksi viikkopalaverissa jokainen kertoo jonkun ”topin tai flopin” kuluneelta viikolta, kertoo Leena Lindström.

Handelsbanken_sekaan
Handelsbanken Ruoholahden konttorilla vallitsee välitön, iloinen tunnelma. Kuvassa Henri Gallen (vas.), Outi Vesanto, Leena Lindström, Päivi Toppari ja Christopher Berner.

Kävely kirvoittaa keskustelemaan

Onnistumiset kertovat yleensä paitsi yksilön, myös tiimin onnistumisesta työssään. Siksi yksittäisten onnistujien sijaan tuodaan esiin kaikki asioiden kulkuun vaikuttaneet, olivatpa he tiimin jäseniä tai pankin asiantuntijoita oman konttorin ulkopuolelta. Epäonnistumisten jakamisessa tärkeää on niistä oppiminen.

– Kukaan ei ole täällä yksin, vaan kaikki auttavat toisiaan. Jos tekee jonkun inhimillisen virheen tai tulee joku muu ikävä juttu, niin koko tiimi seisoo takana. Sekin on osa luottamusta, sanoo Henri Gallen.

Yhteisten viikkopalaverien ja vapaan vuorovaikutuksen lisäksi Vesanto käy kuukausittain kahdenkeskisiä keskusteluja jokaisen tiimin jäsenen kanssa. Näissä keskusteluissa käydään läpi työn alla olevia asioita, pohditaan onnistumisia ja kehittämiskohteita.

– Sparrataan puolin ja toisin, tiivistää Gallen.

Osa palavereista pidetään konttorilla, osa kävelypalaverina konttorin ulkopuolella.

– Kävelypalaverit on koettu meillä kivaksi vaihteluksi. Sisältö on sama, mutta ajatus kulkee eri tavalla tuolla rannoilla kävellessä, iloitsee Vesanto.

– Kävelypalavereissa ilmapiiri on luonnostaan rennompi ja keskustelu epämuodollista, lisää Päivi Toppari.

Avoin konttori, avoin kulttuuri

Tiiviissä avokonttorissa työskentely kannustaa avoimuuteen.

– Ajatustenvaihto on helppoa ja vuorovaikutusta syntyy koko ajan. Tiedämme, mitä kenelläkin on meneillään, toteaa Lindström.

Kun kaikki ovat tietoisia toistensa työtilanteista, vältytään väärinymmärryksiltä.

– Jos työtilanne edellyttää vetäytymistä omaan rauhaan pariksi päiväksi, niin on tärkeää kertoa syy vetäytymiseen myös muille, sanoo Vesanto.

Avoimuus ulottuu myös henkilökohtaisiin toiminta- ja kehittämissuunnitelmiin, jotka Vesanto laatii jokaisen työntekijän kanssa.

– Jokainen on saanut kertoa niistä muille sen, mitä haluaa. Silloin kaikki tietävät, miksi joku keskittyy työssään erityisesti johonkin osa-alueeseen tai että esimerkiksi Leenan työ kiinnostaa jotain toista siksi, että hän haluaa kehittyä nimenomaan yrityspuolen asioissa ja oppia siitä Leenalta. Meillä on kaikilla erilaisia tavoitteita ja jakamalla ne muiden kanssa voimme saada apua tavoitteidemme saavuttamisessa.

Yhdessä menestyminen ja avuliaisuus tuntuu todella olevan tämän konttorin dna:ssa. Pitkään pankkialalla työskennellyt Päivi Toppari muistelee ilolla reilun vuoden takaista tilannetta, kun hän oli vasta aloittanut Ruoholahdessa.

– Olin sopinut asiakastapaamisia, joihin piti huolehtia kahvitarjoilut ja varmaan kolme eri ihmistä tuli tarjoamaan minulle apuaan. Pieni asia, mutta se jäi mieleeni, summaa Toppari.


TEKSTI Kreetta Haaslahti KUVAT Julia Hannula

Handelsbanken Suomi pähkinänkuoressa

Toimiala: Handelsbanken Suomi tarjoaa kaikkia pankkipalveluita sekä henkilöasiakkaille että yrityksille 45 konttorissa ympäri Suomen. Handelsbanken Suomi kuuluu Handelsbanken-konserniin.

Henkilöstön määrä: n. 600 

Vuoden 2017 tuotot: 211,7 M €

Lue lisää: www.handelsbanken.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!