Tarinoita työpaikoilta

If: Yhteinen tulevaisuuskuva tarkentui hankkeessa

Digitalisaatio ja sitä seurannut asiakaskäyttäytymisen muutos ovat haastaneet finanssialan toimintatapoja jo pitkään, eikä murrosvaihe suinkaan ole ohi. Siksi yhteisen ymmärryksen lisääminen toimialan tilanteesta ja näkymistä oli keskeinen tavoite, kun alan työnantajaliitto sekä kaikki työntekijäliitot yhdistivät voimansa Hyvinvoiva finanssiala -hankkeessa.

Yhteisen tulevaisuuskuvan rinnalla tavoitteiksi kirjattiin työhyvinvoinnin, tuottavuuden ja kilpailukyvyn lisääminen.

Kaksivuotisen hankkeen aikana järjestettiin työpajoja, joissa työntekijät ja esimiehet tarttuivat tulevaisuuden haasteisiin. Lisäksi teetettiin tutkimuksia asiakkaiden ja henkilöstön näkemyksistä. Henkilöstölle suunnattuun kyselyyn osallistui yhteensä 17 alan yritystä.

Vakuutusyhtiö If:ssä hankkeesta saatu tieto koetaan erittäin arvokkaaksi.
”Ulkopuolisen, neutraalin tahon tuottama data esimerkiksi asiakkaiden asiointitapojen muutoksesta oli tosi tärkeää. Näin tieto oli helpompi ottaa vastaan ja jatkaa sitten talon sisällä keskustelua siitä, mitä muutos tarkoittaa juuri meillä”, toteaa If:n henkilöstöjohtaja Marketta Helokunnas.

If:n kaltaisessa kansainvälisessä suuryhtiössä on näihin teemoihin toki paneuduttu jo aiemmin. Hankkeen esiin nostamat faktat tukivat yhtiön strategiaa.
”Hanke toi vahvistusta aiemmin tehdyille havainnoille. Olemme tehneet oikeita asioita”, summaa Liisa Halme, If:n pääluottamusmies ja Vakuutusväen Liiton puheenjohtaja.

If_nostokuva
Marketta Helokunnas (vas.) ja Liisa Halme ovat yhtä mieltä siitä, että avoimen vuoropuhelun jatkaminen työntekijöiden ja työnantajien välillä on tärkeää myös tulevaisuudessa.

Kokonaisvaltaisesti ja sitoutuen

Helokunnas kiittelee työntekijäliittojen hyvää suhtautumista esiin tulleisiin asioihin.
”Kaikki ei varmasti ollut mieluisaa kuultavaa, mutta täytyy nostaa hattua työntekijäpuolen kokonaisvaltaiselle ja kypsälle tavalle ottaa kuulemansa vastaan.”

Halmeen mielestä yhteinen tulevaisuuskuva, johon on yhdessä sitouduttu, on kaikkien etu. Edunvalvontapuolia on jatkossakin kaksi – työntekijät ja työnantajat – mutta lähtökohta edunvalvontaan on ihan erilainen, kun voidaan jakaa käsitys siitä, mihin ala on menossa ja mitä se tarkoittaa työpaikoille, työntekijöille ja yhtiölle.
”Kyllä työntekijän edustajat haluavat, että meillä on hyvin pärjääviä yhtiöitä ja niissä työpaikkoja, mieluiten Suomessa.”

Työhyvinvointi ja tuottavuus yhteisenä kokonaisuutena

Myös kokonaisvaltainen suhtautuminen hankkeen tavoitteisiin otettiin yhtiössä ilolla vastaan.
”Minusta oli hienoa, että jo hankkeen lanseerausvaiheessa puhuttiin sekä työhyvinvoinnista että tuottavuuden kasvattamisesta. Eli ei niin, että työntekijät miettivät työhyvinvointia ja työnantaja tuottavuutta, vaan sekin nähtiin kokonaisuutena”, pohtii Helokunnas.

Hankkeeseen osallistui aktiivisesti myös liiketoiminnasta päättäviä henkilöitä.
”Se on kaiken a ja o. Sitoutuminen on ihan eri tasolla verrattuna siihen vaihtoehtoon, että henkilöstöosasto ja luottamusmiehet tekisivät tätä keskenään”, näkee Halme.

Konkretiaa ja jatkuvuutta

Yksi esimerkki asiakaskäyttäytymisen muutoksesta on tarve saada palvelua perinteisten toimistoaikojen ulkopuolella. Hankkeen myötä If:ssä vietiin keskusteluasteelta käytäntöön laajemman työajan kokeilu. Lauantaityösopimus saatiin aikaan paikallisesti sopien.
”Se on aika poikkeuksellista tällä alalla, että oma henkilöstö tekee lauantaityötä kokeiluna”, korostaa Halme.

Varsinainen hanke on päättynyt, mutta työ jatkuu liitto- ja yritystasolla. Keväällä 2016 järjestettiin noin 150 osanottajan foorumi, jossa työnantajat ja työntekijät yhdessä esittelivät kunkin yrityksen hyviä käytäntöjä. Vastaavia foorumeja on tarkoitus järjestää tulevaisuudessa vuosittain. Näin ylläpidetään luottamusta ja jatketaan avointa vuoropuhelua työntekijöiden ja työnantajien välillä.

Hankkeen loppuraportissa finanssialan tulevaisuuden kehittämistoimenpiteet jaoteltiin välittömästi tehtäviin sekä lyhyen ja pitkän aikavälin toimiin. Toimenpidelistaus on oiva työkalu myös jatkossa.

”Toivoisin, että tuota taulukkoa pidettäisiin kaikissa yhtiöissä muistilistana kehittämistoiminnan rinnalla. Sieltä löytyviä juttuja olisi hyvä palautella mieliin aina välillä ja miettiä sen pohjalta, mitä meidän olisi hyvä tehdä”, Halme päättää.

TEKSTI Kreetta Haaslahti | KUVAT Kreetta Haaslahti & Vakuutusyhtiö If
digitalisaatio
tuottavuus
työhyvinvointi
Toimiala: If on Pohjoismaiden johtava vahinkovakuuttaja, jonka omistaa Sampo Oyj.

Maksutulo 2015
: 4,4 mrd. €

Henkilöstön määrä
: 6176 (koko konserni)

Lue lisää
: www.if.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!