Tarinoita työpaikoilta

JAMK: Verkostoja ja vapaita kohtaamisia

Jyväskylän ammattikorkeakoulussa JAMK:ssa korkeakoulupohjainen yrittäjyys on nostettu keskeiseksi kehittämisalueeksi. Käytännössä tämä tarkoittaa panostusta niin opiskelija- ja henkilöstölähtöiseen yrittäjyyteen kuin yritysyhteistyöhön liittyvien uusien toimintamallien rakentamista. Työtä tehdään yhä enemmän verkostoissa.

Vuoden 2014 alusta alkaen JAMK:n yrittäjyys- ja innovaatiotoiminnasta vastannut liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö kuvaa tähänastista matkaa monipuoliseksi ja haastavaksi.

Verkostojohtaminen eroaa perinteisen linjaorganisaation johtamisesta, sillä verkostoissa prosessit ovat enemmän osallistavia kuin ylhäältä alaspäin johdettavia.

– Myös esimiesten pitää itse osallistua ja olla mukana arjen työssä näkemässä, kokemassa ja tukemassa uudistuksia. Verkostoja ei johdeta kokouksissa eikä omalta työpisteeltä.

Yhteinen missio on tärkeä

Perinteisessä tutkintokoulutuksessa oppiminen tapahtuu opintojaksoilla tuttujen opettajien ohjauksessa totutussa luokkaympäristössä. Yrittäjyys- ja innovaatiotoiminta taas perustuu usein monialaiseen tiimityöskentelyyn, jossa verkostojen toimintalogiikan ymmärtäminen on tekemisen perusta.

– Se on uudenlaista työtä ja haaste niin opiskelijoille, asiantuntijoille kuin johtajillekin. Siksi se on myös todella mielenkiintoista. Ilman aitoa sitoutumista ja osallistumista ei päästä eteenpäin.

Verkostojohtamisessa on kyse ihmisistä ja kohtaamisista. Vuoropuhelu on keskeinen osa verkoston toimintaa.

– Suurin osa verkostojen työstä tapahtuu vuoropuhelun kautta. Yhteisen mission pitää olla kaikille selvä, jotta pystytään viestimään samoista asioista. Myös tavoitteet ovat verkostossa enemmän yhteisiä kuin yksilön tavoitteita.

JAMK_Jaasko
JAMK:in liiketoimintajohtaja Pekka Jääskö kertoo, ettei tarvitse työhuonetta ollenkaan. Hänen pitää olla siellä, missä verkostotkin ovat. Ja ne eivät ole hänen työpisteellään.

Innovaatioviikolta hyviä ratkaisuja

JAMK:ssa verkostomaista toimintaa opitaan esimerkiksi Innovaatioviikolla. Se on kaikille ensimmäisen vuoden opiskelijoille pakollinen opintojakso, jossa keskitytään viikon ajan yritysprojekteihin.

– Innovaatioviikko toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Jopa 900 opiskelijaa työskentelee monialaisissa projektitiimeissä yhdessä valmentajien ja yritysten edustajien kanssa ratkoen heille annettuja tosielämän haasteita.

Yritykset ovat olleet innovaatioviikon tuottamiin tuloksiin kovin tyytyväisiä.

– Hyvät ratkaisuehdotukset kertovat monialaisen ja verkostomaisen toiminnan vahvuuksista. Kun mielekästä ongelmaa ratkaisemaan kootaan taustoiltaan erilaisia ja myös eri aloja edustavia asiantuntijoita ja opiskelijoilta, niin tulokset ovat hyviä ja ne syntyvät nopeasti.

Opiskelijoiden ja yritysten ja yrittäjien välisiä kohtaamisia pyritään mahdollistamaan muutenkin.

– Verkoston vahvistaminen edellyttää riittävästi epämuodollisia, vapaita kohtaamisia ja tapahtumia, systeemisesti kuitenkin.

Yhteistyötä tehdään sellaisten tahojen kanssa, joilla on jo vahvat verkostot yrityskentässä. Tällaisia ovat esimerkiksi Keski-Suomen Yrittäjät, Keski-Suomen kauppakamari ja nuorten Jyväskylä Entrepreneurial Society.

– Olemme olleet myös alusta asti kasvuyrityksille suunnatun valtakunnallisen Kasvu Open -kilpailun kumppani. Opiskelijoita on mukana finaalitapahtuman järjestelyissä, mutta sen lisäksi haluamme tuoda kasvuhakuisten yritysten tarinat opiskelijoidemme ulottuville. Lisäksi opiskelijoiden perustamia yrityksiä osallistuu Kasvu Openin kasvun poluille ja valmennuksiin.

Keski-Suomen Piilaakso?

JAMK:ssa opiskelijat pääsevät aistimaan myös kansainvälisiä toimintaympäristöjä. Loppuvuodesta 2017 opinto-ohjelmassa on jo kahdeksannen kerran JAMK Leadership Programme in Silicon Valley. Se on nuorten tutkintokoulutuksessa opiskeleville tai ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittaville suunnattu opintojakso, johon sisältyy 10 päivän opintomatka Kalifornian Piilaaksoon, maailman nopeimmin uudistuvaan liiketoimintaympäristöön. Mukaan mahtuu 25 opiskelijaa ja heidän lisäkseen matkaan lähtee korkeakoulun henkilökuntaa ja yhteistyökumppaneita.

– Se ryhmä tulee täyteen aina aika nopeasti. Ja matkalta takaisin palaa joukko innokkaita uudistajia, hymyilee Jääskö.

Myös Jääskö itse on innostunut Piilaaksosta.

– Olen erityisen kiinnostunut siitä, miten yrittäjyyslähtöinen korkeakoulu siinä verkostossa toimii ja millaisia toimintamalleja he ovat siellä rakentaneet. Sitä olen yrittänyt sitten soveltaa täällä Keski-Suomessakin.

JAMK:in haasteena on verkostomaisen ajattelun vahvistaminen myös korkeakoulun sisäisessä toiminnassa.

– Tällaisessa asiantuntijaorganisaatiossa on totuttu työskentelemään aika itsenäisesti ja autonomisesti. Johtajana haluan olla mahdollistamassa solmukohtien syntymistä meillä työskentelevien asiantuntijoiden verkostojen välille. Yhteisen mission pitää olla selvä ja se haastaa uudistamaan toimintaa verkostojen kautta.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula
johtaminen
verkostot
yrittäjyys

JAMK pähkinänkuoressa:

Toimiala: Jyväskylän ammattikorkeakoulun tavoitteena on olla kansainvälisesti tunnustettu oppimisen uudistaja ja kilpailukyvyn kehittäjä, joka tekee aktiivista yhteistyötä työelämän kanssa ja toimii laajassa kansainvälisessä verkostossa. Opiskelijoita JAMK:issa on yli 8 000.

Liikevaihto 2016: 55,3 milj. €

Henkilöstön määrä: 680

Lue lisää: www.jamk.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!