Tarinoita työpaikoilta

Kankaanpään kaupunki: Ikäjohtaminen ei katso ikää

Vuonna 2010 Kankaanpään kaupungin työntekijöiden keski-ikä lähenteli 50 vuotta ja organisaatiossa heräsi huoli. Ikääntyvien työssä jaksamiseen haluttiin kiinnittää enemmän huomiota ja samalla varmistaa, ettei pitkien työurien aikana kertynyt arvokas hiljainen tieto katoaisi eläkkeelle jäävien työntekijöiden mukana.

Asiaa pohdittiin kaupungin organisaatiossa laajalla rintamalla ja ikäohjelma sai alkunsa.
”Kaupunginjohtajan asettaman työryhmän ohella joka keskuksessa kokoontui pienempiä ryhmiä miettimään, mitä kaikkea ikäohjelmassa pitäisi huomioida”, kertoo Ilpo Möttönen, Kankaanpään kaupungin työsuojelupäällikkö ja kaupunginpuutarhuri.

Konkretiaa ja välittämistä

Kankaanpäässä ikäohjelma koskee koko henkilökuntaa, mutta fokus on ikääntyvien johtamisessa. Konkreettisia käytäntöjä syntyi useita.

”Säännöllisten terveystarkastusten väliä lyhennettiin viidestä kolmeen vuoteen 55-vuotiailla ja sitä vanhemmilla. Tuntumani on, että aika hyvin työntekijät sitä hyödyntävät”, kertoo kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Arvostus ja välittäminen työhyvinvoinnin tukijalkoina

Kaupungin palveluksessa työskentelevät yli 60-vuotiaat saavat kaksi palkallista ikävapaapäivää vuodessa. Se on työnantajan osoitus arvostuksesta.
”Ikävapaat koetaan palkintona enemmän kuin työhyvinvointia edistävänä toimenpiteenä”, kertoo Hatanpää.

Arvostus ja välittäminen. Ne Hatanpää nimeää työhyvinvoinnin tukijaloiksi. Suhdetta vankistaa luottamus, jonka päälle on helppo rakentaa.
”Se, miten perustehtävän hoitaminen sujuu parhaiten ikään katsomatta, on työhyvinvoinnin kannalta keskeistä”, lisää Möttönen.

kankaanpään_kuntaKun välineet ovat kunnossa ja taidot tehtävien tasalla, niin työ sujuu, toteavat kaupunginpuutarhuri Ilpo Möttönen (kuvassa vasemmalla) ja kaupunginjohtaja Mika Hatanpää.

Varhaisen välittämisen malli on osa Kankaanpään ikäohjelmaa. Esimiehen täytyy ottaa huomioon jokaisen työntekijän elämänkaaren vaihe.
”Juuri koulusta tullutta nuorta tulee johtaa eri tavalla kuin konkaria ja esimerkiksi lasten tulo vaatii omanlaistaan joustoa myös työnantajan puolelta. Kyse on hienosäädöstä”, tasavertaisuutta unohtamatta, pohtii Möttönen.

Palkittua ja kiitettyä johtamista


Malli on toiminut ja se on huomattu myös Pohjois-Satakunnan ulkopuolella. Vuonna 2015 Kankaanpään kaupunki sai Suomen työelämäpalkinnon tunnustuksena toiminnasta ikääntyvien työssä jaksamisen hyväksi.

Sairauspoissaolot ovat vähentyneet.

Myös luvut puhuvat onnistumisen puolesta. Sairauspoissaoloissa on ollut laskeva trendi vuodesta 2011 asti. Vuonna 2014 kaupungintyöntekijät olivat sairauden takia poissa töistä 11,4 päivää vuodessa, kun valtakunnallisesti kunta-alalla sairauspäiviä kertyi keskimäärin 16,9 päivää työntekijää kohden. Vuonna 2014 eläkeikä oli Kankaanpään kaupungilla 63,8 vuotta.
”Meillä ollaan reilun vuoden verran pidempään töissä kuin verrokkikunnissa”, tarkentaa Hatanpää.

Myös loppuvuodesta 2015 tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset osoittivat, että oikealla tiellä ollaan.
”Olisin toivonut esiin nousevan enemmän kehittämiskohteita. Tulokset olivat kovin hyvät”, hymyilee kaupunginjohtaja Hatanpää. Kyselyn toteutti kunta-alan henkilöstön eläkkeiden rahoituksesta ja eläkevarojen sijoittamisesta vastaava Keva.

Salaisuus on sujuvuudessa


Työn sujuvuus sai Kevan kyselyssä erityisen hyvän arvosanan. Hatanpään mielestä esimies- ja alaistaidot ovat kunnossa
”Henkilöstömäärä on vuosi vuodelta laskenut eivätkä tehtävät silti ole vähentyneet, päinvastoin. Avoin ilmapiiri, luottamus työnantajaa kohtaan ja molemminpuolinen arvostus sujuvoittavat työtä haastavista ajoista huolimatta”, arvelee Hatanpää.

Työn sujuvuudessa auttaa myös myönteinen suhtautuminen kouluttautumiseen ja mahdollisuus elinikäiseen oppimiseen. Koulutuksen ohella uutta voi omaksua työkierron ja uudelleensijoituksen kautta. Taustalla voi tällöin olla työn kuormittavuuteen liittyviä syitä tai yksinkertaisesti halu vaihtaa erilaisiin tehtäviin.
”On mielekästä ja tärkeää, että vanhemmallakin iällä annetaan mahdollisuus oppia uusia asioita”, päättää Möttönen.


Teksti Kreetta Haaslahti Kuvat Julia Hannula
ikäjohtaminen
työhyvinvointi

Kankaanpää on 11 888 asukkaan kaupunki ja Pohjois-Satakunnan elinkeinoelämän keskus. Kaupungin palveluksessa on 493 työntekijää.

Elinkeinorakenne: maa- ja metsätalous 5 %, teollisuus 26 %, palvelut 68 %, 1 % toimiala tuntematon

Tilinpäätös 2015: toimintakate 65,5 milj. €

Lue lisää: kankaanpaa.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!