Tarinoita työpaikoilta

KONE: Henkilöstö strategian ytimessä

Globaalissa, noin 45 000 ihmistä työllistävässä yrityksessä, työhyvinvoinnin johtamisen voisi kuvitella olevan haastavaa. KONE Oyj:ssä on onnistuttu pitkäjänteisellä ja määrätietoisella työllä. Henkilöstön hyvinvointi on nostettu suoraan strategian ytimeen.

Hisseihin, liukuoviin ja automaattioviin erikoistunut, yli satavuotias KONE-konserni toimii lähes kaikkialla maailmassa. Eniten työntekijöitä on tällä hetkellä Kiinassa. Muita suuria maita ovat mm. Intia, Yhdysvallat, Ranska ja Iso-Britannia. Suomessa työntekijöitä on parituhatta. Yhtenäisen toimintakulttuurin jalkauttaminen ympäri maailmaa on mittava työmaa.

”Olemme asettaneet strategisiksi tavoitteiksi viisi avainasiaa: uskollisimmat asiakkaat, tyytyväiset työntekijät, markkinoita nopeamman kasvun, parhaan taloudellisen kehityksen sekä johtavan roolin kestävässä kehityksessä. Ollaksemme erinomainen työpaikka meidän on onnistuttava näissä kaikissa tavoitteissa päivittäin”, henkilöstöjohtaja Kerttu Tuomas sanoo.

Työturvallisuus edellä

Talossa on tehty strategian eteen hartiavoimin töitä useiden kehitysohjelmien kautta, joita on toteutettu systemaattisesti kaikissa konsernin toimipisteissä kautta maailman. Kantavia teemoja ovat aina olleet laatu ja turvallisuus.

”Työturvallisuuden kehittymisestä olen erittäin ylpeä. Tästä saamme myös henkilöstötutkimuksissa parhaat arvosanat. Asiaan kiinnitetään koko ajan paljon huomiota monin tavoin ja jos jotain kuitenkin sattuu, asiaan puututaan välittömästi ja otetaan aina opiksi. Voimme sanoa, että olemme työturvallisuushakuinen yritys”, Tuomas hymyilee.

”Tunnuslukunamme käyttämä työtapaturmataajuus kuvaa tapaturmista aiheutuvia vähintään yhden päivän poissaoloja miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2013 luku oli vain 3,0 ja samalla peräti 11,4 prosenttia pienempi kuin edellisenä vuonna”, Katri Paalanen KONEen sisäisestä viestinnästä kertoo.

Koneet kuntoon!

KONEessa panostetaan henkilöstön osallistamiseen ja pyritään siihen, että tavoitteet ovat kaikille selvät. Jokaisen tulee tietää, miten tavoitteet heijastuvat omaan työhön päivittäin ja mikä on oman työpanoksen merkitys kokonaisuuden kannalta. Osallistavaan teemaan kuuluu mm. ihmisten johtamisen kehittäminen.

”Suomessa puhutaan Kone kuntoon -ohjelmasta, johon sisältyy niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinen hyvinvointi. Oma kunto tulee tunnistaa ja omasta hyvinvoinnista ottaa vastuu, mutta työnantaja tarjoaa niiden kehittämiseksi työkaluja ja eväitä”, Tuomas toteaa.

”Olemme tehneet paljon työhyvinvointia edistävää materiaalia, mm. videoita siitä, miten työskennellään turvallisesti ja ergonomisesti. Olemme myös järjestäneet erilaisia tilaisuuksia ja luentoja, jotka on otettu ilolla vastaan. Johtamiskoulutuksen yhteydessä esimiehiä on myös koulutettu puhumaan työhyvinvointiasioista”, Paalanen lisää.

Vastaa ja vaikuta

Tänä vuonna on menossa tuore globaali kehitysohjelma, jonka tavoitteena on auttaa työntekijöitä suoriutumaan omasta työstään. ”Jokaisella on oikeus tietää, mitä häneltä odotetaan, miten omaa osaamista voi kehittää sekä minkälaisia mahdollisuuksia kehittymiseen tarjotaan”, Tuomas sanoo.

Yrityksessä noudatetaan ns. 70:20:10 -mallia, jonka mukaan 70 prosenttia työelämässä oppimisesta tapahtuu tekemällä, 20 yhdessä toisten kanssa ja 10 muodollisen koulutuksen kautta. Kehittymistä ja oppimista myös mitataan säännöllisesti. Tuoreimman globaalin henkilöstötutkimuksen vastausprosentti oli yli 90 prosenttia, joka jo kertoo puolestaan paljon.

”Tulokset paranevat koko ajan. Henkilökuntamme tietää, että vastaamalla voi vaikuttaa, mikä on erittäin ilahduttavaa”, Tuomas ja Paalanen sanovat.


Teksti: Sari Okko
työhyvinvointi
työturvallisuus
KONE tarjoaa asiakkailleen edistyksellisiä hissejä, liukuportaita ja automaattiovia sekä monipuolisia ratkaisuja niiden huoltoon ja modernisointiin.


Liikevaihto 2013
6,9 miljardia €

Henkilöstön määrä
globaalisti noin 45 000, joista Suomessa noin 2000

Lue lisää: www.kone.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!