Tarinoita työpaikoilta

Lassila & Tikanoja: Johtamisen kehittäminen tuottaa tulosta

Kun toimitusjohtaja Pekka Ojanpää tuli taloon 2011, hän teki alkutöikseen tutkimuksen, jossa selvitettiin henkilöstön odotuksia johtamiselle. Tästä käynnistyi laaja johtamisen kehittämisohjelma, joka kestää vuoteen 2017 asti. Tulokset näkyvät jo viivankin alla.


Lassila & Tikanoja on iso ja monitahoinen organisaatio. Henkilökuntaa on kotimaassa 7000 ja Ruotsissa sekä Venäjällä yhteensä 1000. Pelkästään Suomessa toimipisteitä on parisataa, joten työntekijät toimivat hajallaan ja laajalla alueella neljällä eri toimialalla. Välimatkat esimiehen ja työntekijän välillä voivat olla pitkiä eikä kaikilla on pääsyä intranetiin tai sähköpostiin. Kaikki eivät käy useinkaan L&T:n toimistoilla eikä kaikilla ole työpuhelintakaan.

”Ojanpään selvityksessä kävi ilmi, että henkilöstö odotti mm. jämäkkää johtajuutta, mutta myös selkeitä vastuita ja päätöksentekoa, motivointia ja hyvää fiilistä, strategian tutuksi tekemistä sekä yhtenäistä L&T:tä”, henkilöstöjohtaja Kirsi Matero kuvailee.

”Näistä asioista ei aiemmin puhuttu paljon, mutta nyt alettiin puhua. Vuoden 2012 alusta lähdimme työstämään uutta strategiaa, jossa johtamisen kehittäminen nostettiin talon sisäiseksi kehittämisohjelmaksi. Ryhdyimme pohtimaan, mitä johtaminen meillä on.”

Loistetta & Nostetta

L&T:n johtamisprofiilille muurattiin neljä perusjalkaa: asiakkuuksien johtaminen, muutosjohtaminen, suorituksen johtaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Tavoitteeksi asetettiin tyytyväiset työntekijät ja asiakkaat, menestyminen ja kilpailuedun saavuttaminen.   

”Aloitimme esimiesviestinnän työkalujen kehittämisen sekä johtamiskäytäntöjen, kuten tavoite- ja kehityskeskustelujen, palkitsemisen ja työturvallisuuden yhtenäistämisen. Järjestimme kuusi esimiesfoorumia, joihin kaikki noin 500 esimiestämme osallistuivat”, Matero kertoo.

”Vuonna 2013 aloitimme LOISTE-valmennusohjelman esimiehille. Kun valmennuspäiviä oli 29 ryhmällä kullakin kuusi, kokonaisuudessaan valmennuksista kertyi 3000 henkilötyövuotta. Lisäksi olemme tehneet laajat esimiestyön arviointikierrokset sekä käynnistäneet NOSTE-valmennukset myynnille. Tänä syksynä alkavat työnjohdon valmennuksen pilottijaksot. ”

Uutta oppia & näkökulmia

Lapin siivous- ja tukipalveluiden palvelupäällikkö Irma Siira-Huuki pitää LOISTEtta tehokkaana, hyödyllisenä, konkreettisena ja avartavana. ”Oli hienoa oppia uusia toimintatapoja ja nähdä omaa työtään uusilta kanteilta sekä saada uusia työkaluja kehittää ja kehittyä.”

Hän pitää tärkeänä myös sitä, että valmennuksen aikana tuli tutustuttua kollegoihin, joita ei ole aiemmin tavannut. Valmennuksen aikana saatiin yksilöllisille ominaisuuksille ja osaamiselle käyttöä - samalla kun yhteisöllisyys ja yksi L&T -henki vahvistuivat.

Siira-Huukin toiminta-alue on laaja ja hajanainen, jossa työntekijät tapaavat toisiaan harvoin. Lapissa matkat ovat pitkät, ja Irmankin alueelle kertyy pituutta yli 600 kilometriä. Kun kierrokselle lähtee, se ei ole hetkessä läpikäyty.

”Esimiehen tulee huomioida jokaisen työntekijän yksilölliset ominaisuudet päivittäisessä työssä sekä olla reilu ja tasapuolinen kaikille. Tänä päivänä oman työn ohjaaminen ja ajankäytön kontrolloiminen ovat myös tärkeitä asioita. On hienoa, että työnantaja kiinnittää paljon huomiota työhyvinvointiin, kun muutoksia riittää ja kilpailu sekä paineet ovat kovat.”

Työniloa & työkykyä

Panostus johtamisen kehittämiseen näkyy tunnusluvuissa. ”Esimerkiksi tapaturmataajuus on peräti puolittunut kahdessa vuodessa. Olemme pärjänneet haastavalla toimintakentällä hyvin ja kannattavuus on kasvanut lähes kaikilla toimialoilla”, Matero kuvailee.

”Panokset näkyvät myös parantuneessa työkyvyssä. Sairauspoissaolojen keskiarvo on 5,3 eli tällä toimialalla erinomainen. Eläköitymisikä on saatu nostettua 59 vuodesta 63 vuoteen. Kiinnitämme huomiota myös ergonomiaan, työskentelytapoihin, työn oikeaan mitoittamiseen ja perehdyttämiseen.”

”Kaikella tällä on suuri merkitys työnantajamielikuvaan. Jatkossakin panostamme yhä enemmän yhteisöllisyyden ja yksiköiden välisen yhteispelin kehittämiseen. Toivomme, että saamme myös jokaisen työntekijän äänen esiin oman työnsä kehittäjänä.”

Teksti: Sari Okko
johtaminen
työkyky ja työterveys
Toimialat
uusiutuvat energialähteet, ympäristö-, kiinteistö- ja teollisuuspalvelut

Liikevaihto 2013
668,2 milj. €

Henkilöstön määrä
8000, joista Suomessa 7000 ja Ruotsissa sekä Venäjällä yhteensä 1000

Lue lisää: www.lassila-tikanoja.fi

Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!