Tarinoita työpaikoilta

Liikennevirasto: Hei me apraillaan!

Liikennevirastossa puhutaan tottuneesti apr:stä eli ajasta ja paikasta riippumattomasta työnteosta. Uudenlaista tekemistä on harjoiteltu nyt vuoden verran.

Koko homma sai alkunsa Liikenneviraston halusta olla ajan hengessä pysyvä työnantaja. Osana Paras työpaikka -hanketta virastossa pyritään edistämään ajasta ja paikasta riippumatonta työtä nykytilaa ketterästi kehittäen ja kokeillen.

Hallintojohtaja Hannu Mäkikangasta oli jo pitkään kiusannut pölyttynyt ja vanhanaikainen näkemys, jonka mukaan työtä kontrolloidaan ajan kautta. Niinpä talossa pistettiin hulinaksi ja työ vapautettiin pienellä porukalla täysin ajasta ja paikasta riippumattomaksi.

Vastuuta & vapautta

Ensimmäinen pilottihanke koski 40 liikennevirastolaista neljän kuukauden ajan. Tuona aikana työntekijät saivat täyden vapauden tehdä töitä missä ja milloin tahansa. Työnantaja tarjosi työvälineet: läppärin, älypuhelimen ja etäkäyttöyhteydet.

”Tekniikka asetti hankkeelle ainoat rajoitteet. Vaikka vapaita oltiin, työt eivät saaneet kärsiä. Töitä sai tehdä vaikkapa laiturin nokassa, jos yhteydet toimivat”, Mäkikangas toteaa.

”Työtehtävien hoito oli ensisijaista ja työntekijän vastuulla. Tavoitteeksi asetettiin joustavan työskentelykulttuurin lisäksi työn tulokset sekä luottamuskulttuurin rakentaminen”, henkilöstöasiantuntija, projektipäällikkö Noora Tulemo kertoo.

Lisää iloa & tehoa

Nelikuukautisen kokeilun tulokset innostivat. Työn joustavuus paransi työelämän ja perhe-elämän yhteensovittamista, vähensi matka-aikoja sekä tuki keskittymistä vaativia tehtäviä.

Mahdollisuus vaikuttaa omaan ajanhallintaan lisäsi työhyvinvointia ja sitä kautta työn tuottavuutta. Tulosten perusteella etätyöpäivinä työskenneltiin entistä tehokkaammin. Vähän tuli mutkiakin matkaan.

Valtion Työmarkkinalaitoksen palautteen mukaan kodin ja työpaikan välisiä matkoja ei voida laskea työajaksi, vaikka töitä tuolloin tehtäisiinkin. Virkamatkoilla ei myöskään voi kertyä normipäivää pitempiä työaikoja, koska matkustamista ei lasketa työksi.

Sopivasti työn imua

Pienen porukan pilottihankkeen kannustamina kokeilua jatkettiin huhtikuussa noin 190 henkilön joukolla, mutta hieman maltillisemmin ja saatu palaute mielessä.

”Tavoitteena on ollut saada lisää kokemuksia esimiesnäkökulmasta. Olemme ikään kuin hakemalla hakeneet ongelmia, mutta eipä niitä ole juuri löytynyt”, Mäkikangas sanoo.

Ajasta ja paikasta riippumaton tekeminen haastaa esimiestyön. Miten esimerkiksi seurata aikaansaamista ja tuloksellisuutta, kun työntekijät eivät ole työpaikalla?

”Työpisteellä oleminen ei kerro tuottavuudesta. On mietittävä, mitä töitä voidaan tehdä etänä, mitä ei. Toisille vapauden ja vastuun antaminen sopii paremmin kuin toisille.”

Apua aikatauluihin

Johdon assistentti Hannele Hornborg lähti mukaan kokeiluun, koska se tuntui omaan työhön sopivalta ja luontevalta.

”Etäpäivät ovat helpottaneet perheen ja työn yhteensovittamista. Kun kotona on lapsi ja koira ja ikääntyvää äitiäkin pitäisi ehtiä hoitamaan, työaikojen joustot tuovat apua. Välillä on mukavaa aloittaa aamu rauhassa ja tehdä koiran kanssa pitkä lenkki”, Hornborg kertoo.

Myös Hämeenlinnassa asuva projekti-insinööri Juha-Pekka Hämäläinen on tyytyväinen.

”Pyrin pyhittämään yhden päivän viikosta etätöille, yhden työpaikalle ja kolme työmaakierroksiin. Kotona on kaksi lasta, joten perhe-elämän joustavamman pyörittämisen kannalta etäpäivät ovat mukavaa plussaa. Etäpäivinä pystyn itse säätämään, mitä milloinkin teen.”

Artikkeli on julkaistu kokonaisuudessaan TTT-lehdessä marraskuussa. Lue koko artikkeli TTT-lehden verkkosivuilta.


Teksti Sari Okko | Kuvat Matti Hietala
etätyö
joustavuus

Toimiala
Liikennevirasto vastaa valtion liikenneverkosta eli teistä, rautateistä ja suuresta osasta vesiväyliä.

Henkilöstö määrä
noin 650

Lue lisää: www.liikennevirasto.fiTarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!