Tarinoita työpaikoilta

Maanmittauslaitos: Työtä tehdään silloin, kun työtä on

Maanmittauslaitoksessa joustavat työaikaratkaisut, monipaikkainen työ ja uudet toimitilakonseptit ovat sujuvoittaneet laajalla säteellä toimivan organisaation työtä. Valtakunnallisella Maanmittauslaitoksella on toimipaikkoja 37 paikkakunnalla Maarianhaminasta Ivaloon.

Maanmittauslaitoksen joustavan työaikasopimuksen mukaan työtä voi tehdä kello 6–23 välisenä aikana seitsemänä päivänä viikossa työtauot ja muut lainsäädännölliset asiat huomioiden. Työpäivän pituudella ei ole alarajaa.

”Taustalla on ajatus, että työtä tehdään silloin, kun työtä on. Tämä korostuu erityisesti sesonkiluonteisissa tuotannon tehtävissä”, toteaa henkilöstö- ja talouspalvelujen tulosyksikön johtaja Tuula Manninen.

”Toimitusinsinöörit ja kartoittajat ovat kautta aikojen tehneet liikkuvaa työtään omien aikataulujensa mukaan. Nyt joustava työaika on laajennettu valtakunnalliseksi koskemaan kaikkia”, jatkaa toimitila-asiantuntija Matti Mäensivu.

Kellokorttien tilalla on web-pohjainen työajankirjausjärjestelmä Turre. Työnteko perustuu luottamukseen ja tuloksiin, ei leimaamiseen ja mittaamiseen.

”Järjestelmä on koettu luottamuksen osoituksena henkilöstöä kohtaan”, kertoo henkilöstöasiantuntija Saila Buure.

mml_artikkeli
Matti Mäensivu (kuvassa vasemmalla), Tuula Manninen ja Saila Buure ovat tyytyväisiä joustavaan työskentelyyn Maanmittauslaitoksella

Etäällä, mutta yhdessä

Monipaikkainen työ kotona, matkalla, toisessa toimipaikassa tai vaikka huoltamolla edellyttää toimivia välineitä ja yhteyksiä.

”Meillä jokainen saa yhteyden työn tekemisen kannalta tarpeellisiin tietovarastoihin missä tahansa”, sanoo Matti Mäensivu.

Kokouksia ja koulutuksia järjestetään paljon Lync-videoneuvotteluina.

”Yleishallinnon noin 100 työntekijää istuvat 18 eri toimipaikassa Rovaniemeltä Kirkkonummelle ja Vaasasta Joensuuhun. Virtuaalisuuden myötä palaverit ovat paremmin valmisteltuja ja loppuvat silloin kuin niiden pitää”, tarkentaa Tuula Manninen.

Laajalle levittäytynyt organisaatio toimii, kun tiimin jäsenet huolehtivat toisistaan, esimies tietää missä mennään ja kaikki noudattavat yhteisiä pelisääntöjä.

”Papiljoteissa ja yöpaidassa ei saa Lync-palavereihin tulla”, mainitsee Manninen hymyillen.

Toimitilakonsepti tukee työtä

Oma väki on otettu mukaan tilojen suunnitteluun.

Maanmittauslaitoksen uudessa toimitilakonseptissa ei ole henkilökohtaisia työpisteitä, vaan paikka valitaan aamulla töihin mennessä käsillä olevan tehtävän mukaan.

”Konseptikohteisiin rakennetaan erilaisia hiljaisuusvyöhykkeitä. Keskittymistä vaativiin töihin on täysin hiljaisia alueita ja vapaalla vyöhykkeellä saa olla ja elää niin kuin sielu sietää”, kertoo Matti Mäensivu.

Oma väki on otettu mukaan tilojen suunnitteluun.

”Se auttaa sitoutumaan uuteen toimintatapaan. Jos joku tulisi ja suunnittelisi kaiken henkilöstön puolesta ja sanoisi, että tässä on teille valmiit tilat, niin vastaanotto olisi ihan erilaista”, sanoo Saila Buure.

Muutosten myönteiset vaikutukset

Maanmittauslaitoksella muutokset on otettu vastaan hyvin. Joustavuus helpottaa työn ja siviilielämän yhteensovittamista ja se näkyy työtyytyväisyydessä.

”Meillä sairauspoissaolojen määrä on laskenut 10 päivän tasolta keskimäärin kahdeksaan päivään vuodessa henkilöä kohden. Myös työtyytyväisyystulosten taso on pysynyt aiemmalla tasolla muutoksista huolimatta”, kertoo Tuula Manninen.

Vuonna 2015 Maanmittauslaitoksen henkilöstö sai tulospalkkion.

”Kaikki saivat palkkion samansuuruisena asemasta riippumatta”, avaa Tuula Manninen.

”Tässä toteutuu tasapuolinen, oikeudenmukainen kohtelu, jota meillä muutenkin korostetaan. Se, että kaikki saavat palkkion samansuuruisena, tukee ajatusta yhdestä, yhtenäisestä Maanmittauslaitoksesta”, päättää Saila Buure.Teksti: Kreetta Haaslahti Kuvat: Julia Hannula & Jussi Valkeajoki
etätyö
joustavuus
monitoimitila

Maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva maanmittauslaitos tekee maanmittaustoimituksia, ylläpitää kiinteistöjen tietoja, tuottaa kartta-aineistoja, huolehtii lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehittää tietojärjestelmiä sekä edistää paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista.

2015 tulorahoituksen kokonaismäärä oli 90,6 milj €. Sen osuus kokonaisrahoituksesta on 63%.

Henkilöstön määrä: 1809

Lue lisää: www.maanmittauslaitos.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!