Tarinoita työpaikoilta

Mikeva: Avoimuudella yli muutosten

Mäntän Palvelukoti siirtyi vuoden 2014 alusta perustajansa käsistä yrityskaupan myötä uudelle omistajalle. Muutoksesta selvittiin avoimuuteen ja pitkäjänteiseen työhyvinvointityöhön nojaten. Nyt puhalletaan jopa entistä tiiviimmin yhteiseen hiileen.

Tuula Savolainen perusti yksilöllistä hoito- ja hoiva-alan palvelua tarjoavan Mäntän Palvelukodin vuonna 2000. Yksityisomistuksessa olleen yrityksen myynti yli 50 paikkakunnalla ja 75 palvelukodissa toimivalle valtakunnalliselle Mikeva Oy:lle oli henkilökunnalle iso muutos.

”Muutos aiheutti omat jännitteensä ja haasteensa. Meillä oli kuitenkin samaan aikaan vahva usko siihen, että jo vuosia rakennettu hyvä pohja työhyvinvoinnille kestää ja kantaa eteenpäin. Näin kävikin”, palvelukodin johtaja Outi Makkonen hymyilee.

”Kehitysmyönteisenä organisaationa olemme aina olleet valmiita tekemään uusia innovaatioita ja mukauttamaan toimintaamme ketterästi tilanteen mukaan. Yhteistyö uuden omistajan kanssa pääsi alusta asti hyvin alkuun.”

Kaikki kivet käännetään

Mäntän Palvelukodissa on totuttu panostamaan ammattitaitoon, osaamiseen, koulutukseen, kehittämiseen ja kehittymiseen. Henkilökunnalle on Makkosen mukaan tarjottu paljon erilaisia välineitä työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi.

”Yksi kantavista teemoistamme on aina ollut avoimuus – niin työntekijöiden kesken kuin esimiesten ja henkilökunnan välillä. Aina ei ole ollut helppoa, mutta avoimuuden arvosta emme ole missään vaiheessa lipsuneet. Välillä on väännetty vaikka väkisinkin.”

”Hoito- ja hoiva-alan työ on vaativaa, joten vaikeita tilanteita tulee esiin. Olemme pyrkineet välttämään negatiivisen ilmapiirin syntymistä puhumalla. Meillä on sellainen periaate, että selän takana ei koskaan puhuta.  Asiat ja ihmiset kohdataan ja kaikki kivet käännetään rohkeasti eikä asioita jätetä vakan alle kytemään. Tässä työnohjauksen rooli korostuu.”

Vain mielikuvitus rajana

Palvelukodin työntekijät ovat viettäneet juuri yhteistä tyhy-päivää Länsi-Suomen alueen mikevalaisten kanssa, mikä lisäsi mukavasti yhteenkuuluvuuden tunnetta. Omalla pienellä työporukalla mänttäläiset viihtyvät hyvin yhdessä paitsi töissä myös vapaa-ajalla.

Yhteenkuuluvuus ja sitoutuminen lähtevät johtamisesta, esimiestyöstä ja asenteesta. Henkilökuntaan panostettu aika ja raha kantavat hedelmää. Hyvä fiilis on säilynyt muutoksesta huolimatta. Nyt puhallamme jopa entistä vahvemmin yhteiseen hiileen”, ohjaaja Marjo Mäkinen sanoo.

Mäkinen on opiskellut työn ohella työhyvinvointivalmentajaksi ja toimii nyt uudessa organisaatiossa työsuojeluvaravaltuutettuna. Makkosen tavoin Mäkinen korostaa avoimuuden merkitystä. Puhuminen, toisten auttaminen ja keskinäinen vertaistuki ovat tärkeitä asioita.

”Uusien työntekijöiden on helppo tulla mukaan työyhteisöömme, josta huokuu ilon jakaminen ja tekemisen meininki. Meillä on toimivat palaverikäytännöt ja joustava, toiveet huomioiva työvuorosuunnittelu, mikä helpottaa työ- ja yksityiselämän yhdistämistä.”

Mäkisellä on Mikevan työsuojelutoimikunnassa aiempaa laajempi näköalapaikka työhyvinvointiasioihin. ”On mielenkiintoista nähdä asioita isommasta mittakaavasta. Toisaalta voin viestittää, miten pienilläkin teoilla voidaan kehittää työhyvinvointia myös talon muissa yksiköissä eri puolilla Suomessa. Tässä työssä vain mielikuvitus on rajana.” 

Teksti: Sari Okko

Mäntän Palvelukoti on yksilöllistä hoito- ja hoiva-alan palvelua tarjoava yksityinen palvelukoti, joka tuottaa kuntouttavaa palveluasumista, tuettua asumista ja kotihoitoa eri-ikäisille mielenterveys- ja päihdekuntoutujille.

Liikevaihto 2013
Mäntä Palvelukoti Oy noin 1 milj. € (Mikeva Oy noin 50 milj. €)

Henkilöstön määrä
Mäntän Palvelukoti 11 (Mikeva Oy noin 1000)

Lue lisää: www.mikeva.fi


Tarinoita työpaikoilta -sarjassa julkaistaan kertomuksia tavallisista suomalaisista työpaikoista, joilla on tehty erilaisia toimenpiteitä työyhteisön kehittämiseksi. Haastatellut työpaikat ovat erikokoisia ja eri toimialoilla toimivia työpaikkoja ympäri Suomea. Työyhteisön kehittäminen lähtee aina työpaikan omista lähtökohdista ja tarpeista. Yhteistä kaikille tarinoille on se, että muutos on saatu aikaan yhteistyössä koko työyhteisön voimin.

Voit myös kertoa meille oman menestystarinasi, niin otamme yhteyttä!